Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Pris och stipendier delades ut vid läsårsöppningen 2021

Följande priser och stipendier har delats ut i samband med Åbo Akademis läsårsöppning:

Ur Harry Elvings legat tilldelas två forskarpris om 5 000 euro:

Psykologie doktor Alessandro Tadei för doktorsavhandlingen i psykologi med titeln The Finnish Investigative Instrument of Child Sexual Abuse. Machine Learning Applied to Criminal Investigations. I sin avhandling utvecklade Tadei ett nytt redskap, FICSA, för att snabbt separera mellan grundade och ogrundade misstankar om sexuellt utnyttjande av barn. Den bedömdes med vitsordet med beröm godkänt.

Teknologie doktor Adriana Freites Aguilera för doktorsavhandlingen i teknisk kemi och reaktionsteknik med titeln Epoxidation of vegetable oils – Process intensification for biomass conversion. Det ledande temat i avhandlingen är epoxidering av fettsyror som förekommer i värdefull inhemsk och förnyelsebar råvara,tallolja. Den bedömdes med vitsordet med beröm godkänt.

Ur Harry Elvings legat tilldelas lärarpriset om 5 000 euro:

Åsa Jakas, lektor i företagsekonomi. Enligt prismotiveringen har Jakas en lärandestil som är inspirerande och hon själv beskrivs som pedagogiskt skicklig. Jakas förklarar saker på ett tydligt sätt samt kopplar teorin till praktiken. Hon är engagerad, passionerad och motiverande.

Ur Harry Elvings legat tilldelas två pris som årets handledare om 1 500 euro:

Politices doktor Patrik Söderberg, universitetslärare i utvecklingspsykologi. Söderberg beskrivs som en riktig toppenhandledare som verkar brinna för sin roll. Han engagerar sig i alla skribenters avhandlingsarbeten och får avhandlingsprocessen att kännas som en positiv erfarenhet. Han motiverar och sporrar med positiv energi.

Filosofie doktor Pirkko Rautakoski, docent i logopedi. Rautakoski beskrivs som en hjälpsam, engagerad och närvarande handledare, med ett genuint intresse för studenterna och deras avhandlingsarbete. Hon ger mycket och relevant feedback och stöder skrivprocessen från början till slut. Rautakoski har nominerats som årets handledare varje år sedan priset började delas ut år 2011.

 

 

Åbo Akademi delar också ut stipendier om 1 000 euro till två studerande som ”uppvisar en god studieframgång och som har bedrivit en all män nyttig aktivitet akademin till gagn”.

Klasslärarstuderande Julia Liewendahl tilldelas stipendiet med motiveringen att hon under sin studietid osjälviskt jobbat för de studerandes gemensamma sak, och arbetat för utvecklandet av den egna utbildningen, bland annat genom sitt engagemang i styrelsen för Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening. Liewendahls engagemang har också inkluderat Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier och Åbo Akademi i stort.

Studerande i nationalekonomi Matias Martelin tilldelas stipendiet med motiveringen att han vid sidan av studierna aktivt jobbat för de studerande med olika förtroendeuppdrag som på ett allmännyttigt sätt kommit Åbo Akademi till gagn, bland annat som styrelseordförande för Åbo Akademis Studentkår och som medlem i fakultetsrådet vid Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi.