Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Muutokset keskiössä Åbo Akademin lukuvuoden avajaisissa

Tieteeseen perustuvan koulutuksen merkitys. Kahden vuoden takaisesta muuttunut akateeminen arki. Sen painottaminen, miten osaamme olla toistemme kanssa tekemisissä, tehdä tutkimustyötä ja sisäistää tietoa. Näitä asioita Åbo Akademin rehtori Moira von Wright nosti esiin puheessaan lukuvuoden avajaisissa 9. syyskuuta.

Rehtori Moira von Wright kohdisti suuret kiitokset yliopiston henkilökunnalle, opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille, jotka ovat sopeutuneet ja haastaneet itseään löytämään uusia työskentely-, opiskelu- ja tutkimustapoja. von Wright painotti tutkimuksen laadun merkitystä ja ilmaisi helpotuksensa siitä, että hallitus näyttää pitävän valtion rahoituksen Suomen Akatemialle muuttumattomana vuonna 2022. Hän pohti myös sitä, miten Åbo Akademi voisi organisaationa tarkastella omia resurssejaan, esimerkiksi tilojen käyttöä toiminnan ja opiskelijoiden tukemiseksi.

Lukuvuosi 2021–2022 tuo Åbo Akademille monia hienoja mahdollisuuksia. von Wright tiivisti asian nostamalla esiin yliopiston keskeisen tehtävän: kehittää tieteeseen perustuvaa tietoa eri ilmiöistä ja aikamme vaikeista haasteista.

– Tekemämme tutkimus, harjoittamamme tutkimusyhteistyö ja tarjoamamme tutkimukseen perustuva tieto ja neuvonta, innovaatiomme ja koulutusohjelmamme antavat kaikki oman panoksensa suomalaiseen yhteiskuntaan. Ne mahdollistavat osaltaan sen, että yhteiskunta kykenee tekemään harkintaan perustuvia päätöksiä ja luomaan mahdollisuudet hyvään elämään koko ihmiskunnalle – ei pelkästään meille yksilöinä tässä ajassa, von Wright sanoi puheessaan.

Moira von Wright
Se, mitä yliopistossa tehdään tai jätetään tekemättä, paljastaa, minkä tiedon uskomme säilyttämisen, kehittämisen ja levittämisen arvoiseksi, sanoi von Wright.

 

Lyhennetty käännös rehtori Moira von Wrightin lukuvuoden avajaispuheesta on luettavissa osoitteessa: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2021/09/Lyhennetty-kaannos-rehtori-Moira-von-Wrightin-lukuvuoden-avajaispuheesta-9.9.2021.pdf

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja Joonas Karlssonin lukuvuoden avajaisissa esittämä ylioppilaskunnan tervehdys on luettavissa ruotsiksi osoitteessa: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2021/09/Joonas_Karlsson_inskriptionstal.pdf

Tietoa avajaisten yhteydessä palkituista henkilöistä löytyy täältä: https://www.abo.fi/fi/uutiset/palkintojenjako-abo-akademin-lukuvuoden-avajaisten-yhteydessa-3/

Uutinen vuoden kansleripalkinnoista on luettavissa täällä: https://www.abo.fi/fi/uutiset/kimmo-gronlund-ja-sepinoud-azimi-saavat-tunnustusta-menestyksekkaasta-tutkimustyosta/

Katso tallenne avajaisista: abo.fi/inskription

Lehdistökuvia avajaisjuhlallisuuksista: http://web.abo.fi/pressmaterial/Inskription_2021/