Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Finlands Akademi finansierar forskning i cellbiologi med en halv miljon euro

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö har beviljat akademiprojektbidrag för 91 forskningsprojekt inom biovetenskap, hälsa och miljö.

Vid Åbo Akademi får akademiforskare Annika Meinander 499 770 euro i forskningsbidrag för projektet Targeting Ubiquitin Signalling in Chronic Inflammation för perioden 2019–2023.

Läs hela projektbeskrivningen här. 

I sina finansieringsbeslut ville forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö stödja områdenas grundforskning. Vikt lades särskilt vid projektens vetenskapliga kvalitet.  Andra viktiga kriterier var forskningens samhälleliga genomslag och förnyelse, skriver Finlands Akademi i sitt pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet här.