Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om Finska Ångfartygs Aktiebolagets krav på ersättning för förlorade fartyg i första världskriget

FM Robert Louhimies doktorsavhandling i nordisk historia framläggs till offentlig granskning fredag 4.9.2020 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Mellan Mercurius och Mars: Finska Ångfartygs Aktiebolagets krav på ersättning för förlorade fartyg i första världskriget 1914–1974.

På vilket sätt kan ett krig vara synligt i samhället efter att krigshändelserna avtagit? Robert Louhimies avhandling fokuserar på den frågan genom det finländska rederiet Finska Ångfartygs Aktiebolaget (FÅA) och dess försök att få ersättning för fartyg som gått förlorade i samband med första världskriget.

Fredskrisen – utmaningar som uppkommit i och med återgången till fred, är som begrepp centralt i avhandlingen där författaren synliggör och förklarar orsakerna till att rederiets ersättningsprocess blev så långvarig. Det kom att bli en process som i högre grad styrdes av känslor än av ekonomi. Redarnas relation till varandra, och det arbete som de lagt ner för att garantera ersättning, förklarar varför Finlands största rederi ännu 60 år efter att första världskriget inleddes försökte få ersättning för de förlorade fartygen.

Fredens utmaningar för samhället har på senare tid i allt större utsträckning studerats av historiker. Genom att studera olika inslag av fredskrisen har förståelsen för hur ett samhälle kan återgå till fredstillstånd kunnat nyanseras. I avhandlingen studeras ett ovanligt långt inslag av den fredskris som drabbade det finska samhället efter första världskriget. Genom att ge ännu ett exempel på hur ett sådant inslag kan ta sig i uttryck, kan resultatet bidra till forskningsläget och vår förståelse av hur komplexa fredens utmaningar kan vara.

Robert Louhimies disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 4 september 2020 kl. 13. Opponent är professor Martin Hårdstedt, Umeå universitet, Sverige, och kustos är professor emeritus Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi.

På grund av rådande omständigheter kan disputationen inte följas på plats och ställe, utan på distans via adressen: https://aboakademi.zoom.us/j/66420442823. (Se nedan för praktiska anvisningar.)

Robert Mikael Louhimies (f. Lindberg) är född 13.3.1986 i Karis. Han avlade studentexamen 2005 vid Karis-Billnäs gymnasium och HuK-examen 2012 samt FM-examen 2013 vid Åbo Akademi.

Robert Louhimies kan vid behov nås per telefon 050 371 7050 eller e-post robert.louhimies@abo.fi.

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/177858?locale=lsv

Robert Louhimies
Robert Louhimies

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.

Bilden får fritt användas av medierna.

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

Under disputationen bör åhörarna inte slå på sin mikrofon eller video (av sig själva).

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion.

Frågor om åhörarnas ev. tekniska problem bör inte ställas via Zooms chatt.