Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Vem minns spårvagnarna i Åbo? Nytt forskningsprojekt undersöker människors erfarenheter av kollektivtrafik

Åbo Akademi har beviljats bidrag för ett treårigt forskningsprojekt som ska utforska människors erfarenheter av kollektivtrafik i olika europeiska städer. Projektet “Public Transport as Public Space in European Cities: Narrating, Experiencing, Contesting” (PUTSPACE) är ett omfattande europeiskt HERA-forskningsprojekt. Utöver Åbo Akademi deltar också forskare från Estland, Belgien och Tyskland i projektet.

– Merparten av den befintliga forskningen om kollektivtrafik fokuserar på teknik eller ekonomi. Vi är intresserade av att bredda perspektivet och se på kollektivtrafik ur ett mer humanistiskt perspektiv, säger Jason Finch, projektledare i Finland och forskardoktor i engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi.

– Kollektivtrafiken är en viktig fråga i stadsplaneringen. Det är viktigt att kollektivtrafiken är funktionell, men det är också viktigt att förstå hur människorna som använder trafikmedlen upplever dem. Hur påverkar ålder, kön, social klass, etnicitet eller språk vårt sätt att använda kollektivtrafik? När känner vi oss säkra eller osäkra, bekväma eller obekväma i kollektivtrafiken?

Ett delprojekt kommer att titta specifikt på Åbo och stadens kollektivtrafikhistoria. Här är forskarna intresserade av kollektivtrafikens roll i det offentliga stadsminnet. I Åbo har till exempel spårvagnar inte funnits på årtionden, men de är fortfarande en viktig del av det offentliga minnet.

– Vad är unikt för kollektivtrafiken i Åbo? Hur har trafikmedlen format stadsbornas liv? Upplevelser och minnen av kollektivtrafik handlar ofta om erfarenheter av att vänta, höra och se andra människor. Det är bilder, ljud, dofter och känslor. Vi är intresserade av alla slags historier och minnen, berättar forskardoktor Silja Laine som jobbar med projektet.

PUTSPACE-projektet är värt sammanlagt 1 miljoner euro. Det här är andra gången Åbo Akademi deltar i ett HERA-projekt.

HERA (Humanities in the European Research Area) är ett forskningssamarbete mellan Europeiska kommissionen och 24 nationella forskningsråd. PUTSPACE-projektet ingår i forskningsprogrammet HERA Public Spaces: Culture and Integration in Europe (2019-2022).

Kontakt:
Jason Finch (på engelska) jason.finch@abo.fi (040 010 7270)
Silja Laine (på finska) silja.laine@aalto.fi (050 544 6231)

Mer information:
www.abo.fi/en/project/putspace
heranet.info/projects/public-spaces-culture-and-integration-in-europe

Foto:

Jason Finch & Silja Laine
Jason Finch (t.v.) och Silja Laine (t.h.)

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.