Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Tredje delen i Åbo Akademis historik för läsaren tillbaka till akademins tidiga år

Gul bok

Åbo Akademi från vision till plan till verklighet var en process i många steg. År 1917 grundades Stiftelsen för Åbo Akademi och därpåföljande år grundades akademin formellt i och med att dess konsistorium inledde sin verksamhet. Året 1919 var också ett märkesår i och med att undervisningen inleddes, studentkåren grundades och i oktober gick akademins högtidliga invigning av stapeln i strålande höstväder.

Den tredje och avslutande delen i Åbo Akademis 100-årshistorik som nu har utkommit beskriver den unga akademins första avgörande år. Åbo Akademi i sin början 1918–1945 är skriven av professor emeritus Nils Erik Villstrand och behandlar tillkomsten av det nya lärosätet ur olika perspektiv – internationellt, nationellt och lokalt – hur allt gick till och varför det ansågs angeläget att grunda ett nytt universitet, det nästäldsta i Finland, i just Åbo.

Den kraftiga inflation som uppstod under och genast efter första världskriget kom att fördystra tillvaron vid det privatfinansierade universitetet, men efter tio år hade tre ursprungliga fakulteter blivit fem och en handelshögskola knutits till akademin. Åbo Akademi hade ambitionen att bli hela Svenskfinlands universitet, men vägen dit visade sig vara längre än man föreställt sig. Från 1939 till 1945 utkämpade Finland tre krig som kom att prägla men aldrig lamslå verksamheten vid det helt svenskspråkiga lärosätet – det enda i sitt slag utanför Sveriges gränser.

– Det som överraskade mig, trots att jag har studerat och undervisat vid Åbo Akademi och är historiker dessutom, var hur bräckligt och sårbart allt var i början. Tiden har visat att Åbo Akademi är en överlevare, men det var inte alls självklart Åbo Akademi en dag skulle komma att fira sitt 100-årsjubileum, berättar Villstrand.

– Jag vill lyfta fram de många framgångarna men också bakslagen i Åbo Åkademis historia. Det är en fascinerade historia som jag hoppas ska intressera dem som har ett intresse för Åbo Akademi, för det svenska i Finland och för universitetsstudier överhuvudtaget, säger han.

Åbo Akademi i sin början belyser tillsammans med de med de två tidigare antologierna Åbo Akademi och samhället och Åbo Akademi och kunskapen lärosätets historia under hundra år.

Verken kan beställas från Åbo Akademis nätbutik shop.abo.fi (fr.o.m. 3.9.2019).

För mer information, kontakta:

Nils Erik Villstrand, professor emeritus i historia, Åbo Akademi
tfn: 050 5533 652
e-post: nils.villstrand@abo.fi

Pressbilder (klicka på respektive bild för att få fram en större version):

Porträttbild på Nils Erik Villstrand
Professor emeritus Nils Erik Villstrand

Gul bok

Gul bok