Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön korvausvaatimuksista ensimmäisen maailmansodan aikana menetetystä aluksista

FM Robert Louhimiehen väitöskirja pohjoismaisen historian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa perjantaina 4.9.2020.

Väitöskirjan otsikkona on Mellan Mercurius och Mars: Finska Ångfartygs Aktiebolagets krav på ersättning för förlorade fartyg i första världskriget 1914–1974.

Miten sota voi näyttäytyä yhteiskunnassa, vaikka aseet ovat vaienneet? Robert Louhimiehen tutkielmassa keskitytään juuri tähän kysymykseen Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön korvaustenhakuprosessin kautta. Pitkässä prosessissa yhtiö haki korvauksia ensimmäisen maailmansodan aikana menetetystä aluksista.

Haasteet, jotka syntyvät rauhaan paluun yhteydessä – rauhankriisi, on keskeinen käsite tutkielmassa, jossa kirjoittaja tuo esiin ja selittää syitä siihen, miksi varustamon korvaustenhakuprosessista tuli niin pitkäikäinen. Tunteet leimasivat prosessia suuremmassa mittakaavassa, kuin puhtaat taloudelliset seikat. Varustajien suhteet toisiinsa ja kaikki se työ, joka tehtiin korvausten saamiseksi selittävät, miksi Suomen suurin varustamo vielä 60 vuotta ensimmäisen maailmansodan loppumisen jälkeen yritti saada korvauksia menetetyistä aluksista.

Rauhan yhteiskunnalliset haasteet ovat viime aikoina kiinnostaneet historiantutkijoita yhä enemmän. Tutkimalla rauhankriisin eri piirteitä, on yhteiskunnan rauhaan paluun vivahteista saatu lisää ymmärrystä. Väitöskirjassa tutkitaan erityisen pitkää rauhankriisin piirrettä, joka koetteli suomalaista yhteiskuntaa ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Antamalla esimerkin, kuinka tällainen piirre voi ilmentyä, voi tulos myötävaikuttaa tutkimustilanteeseen ja luoda ymmärrystä niihin monimutkaisiin haasteisiin, jotka rauhaan paluu tuo mukanaan.

Robert Louhimies väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 4. syyskuuta 2020 klo 13. Vastaväittäjänä toimii professori Martin Hårdstedt, Uumajan yliopisto, Ruotsi, ja kustoksena emeritusprofessori Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi.

Vallitsevien olosuhteiden vuoksi väitöstilaisuutta ei voi seurata paikan päällä, sen sijaan sitä on mahdollista seurata etänä seuraavan linkin kautta: https://aboakademi.zoom.us/j/66420442823. (Käytännön ohjeet alla.)

Robert Mikael Louhimies (o.s. Lindberg) on syntynyt 13.3.1986 Karjaalla. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2005 Karjaa-Pinjaisen lukiossa ja HuK-tutkinnon 2012 sekä FM-tutkinnon 2012 Åbo Akademissa.

Robert Louhimies on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 050 371 7050 ja sähköpostitse osoitteesta robert.louhimies@abo.fi.

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa: https://www.doria.fi/handle/10024/177858?locale=lfi

Robert Louhimies
Robert Louhimies

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.

Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman yllä olevaa linkkiä ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Väitöstilaisuuden aikana yleisön tulee varmistaa, että oman laitteen mikrofoni on mykistettynä ja että kamera ei ole päällä.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioda sen Zoomin keskusteluosioon.

Huomioi, että yleisö ei saa esittää mahdollisia teknisiä ongelmia koskevia kysymyksiä.