Skriv här det du söker efter!

Pressinbjudan

Pressinbjudan

Pressinbjudan
Tid: 17.11 klockan 14:00
Plats: Auditorium Bruhn i Academill, Åbo Akademi i Vasa, Strandgatan 2

 

De tvåspråkiga under lupp: vad visar forskningen?

Lever tvåspråkiga i Finland längre än enspråkigt finska eller svenska? Hur väljer de sin partner? Emigrerar de, och i så fall vart? Väljer föräldrarna strategiskt hur dessa barn språkregistreras och finns det språkgruppsskillnader i religionstillhörighet? Vad berättar statistiken om allt detta?

Sedan 2019 har den demografiska enheten vid Åbo Akademi haft status som en av universitetets interna spetsenheter för forskning. Nu är det dags att sammanfatta resultaten. Vi välkomnar mediernas representanter att delta!

Efter pressinformationen klockan 14 följer ett öppet seminarium med korta föredrag från spetsforskningsenheten DemSwed. Vi får höra forskarna berätta om tvåspråkigas partnersval, emigration och överlevnad, samt hur utbildning, skilsmässor och religionstillhörighet hänger samman med språkregistrering. Seminariet avslutas klockan 17.

Följande dag, lördagen den 18 november klockan 9:30–10:30, håller professor Vegard Skirbekk en öppen föreläsning på temat Worldwide Fertility change – understanding the role of cultural factors. Skribekk är professor vid Universitetet I Oslo, Columbia University och Cracow School of Economics.

Åbo Akademis spetsforskningsenhet DemSwed leds av Jan Saarela, professor i demografi med statistik, särskilt finlandssvenskarnas demografi. Spetsforskningsenhetens målsättning är att med hjälp av registerdata förstå demografiska förändringar relaterade till tvåspråkiga familjer, och hur personer med tvåspråkig bakgrund positionerar sig i det finländska samhället.

 

Mera information:
Jan Saarela
e-post: jan.saarela@abo.fi
Telefon: +358 46 9219 438

 

Seminariet ”De tvåspråkiga under lupp: vad visar forskningen?”