Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistökutsu

Lehdistökutsu

Mediakutsu

 

Aika: 17.11. kello 14:00
Paikka: Auditorio Bruhn, Academill, Åbo Akademi Vaasa, Rantakatu 2

 

Kaksikieliset luupin alla: mitä tutkimukset osoittavat?

Elävätkö kaksikieliset Suomessa pidempään kuin yksikielisesti suomea tai ruotsia puhuvat? Miten he valitsevat kumppaninsa? Muuttavatko he ulkomaille ja jos, niin minne? Valitsevatko vanhemmat strategisesti lastensa kielirekisteröinnin, ja onko kieliryhmien välillä eroja uskontokuntiin kuulumisessa? Mitä tilastot kertovat tästä kaikesta?

Åbo Akademin väestöntutkimusyksikkö on vuodesta 2019 alkaen ollut yksi yliopiston sisäisistä huippututkimusyksiköistä. Nyt on aika esitellä tutkimustulokset. Toivotamme median edustajat tervetulleiksi mukaan!
Lehdistötiedotteen jälkeen kello 14 seuraa avoin seminaari, jossa DemSwed-huippututkimusyksikön edustajat pitävät lyhyitä esitelmiä. Tutkijat kertovat meille kaksikielisen väestön kumppaninvalinnasta, maastamuutosta ja selviytymisestä sekä siitä, millainen yhteys kielirekisteröinnillä on koulutukseen, avioeroihin ja uskontokuntiin kuulumiseen. Seminaari päättyy kello 17.

Seuraavana päivänä, lauantaina 18. marraskuuta kello 9:30–10:30, professori Vegard Skirbekk pitää avoimen luennon aiheesta Worldwide Fertility change – understanding the role of cultural factors. Skribekk on Oslon yliopiston, Columbian yliopiston ja Cracow School of Economicsin professori.

Åbo Akademin DemSwed-huippututkimusyksikköä johtaa tilastollisen väestötieteen professori Jan Saarela, joka on erikoistunut suomenruotsalaisen väestön tutkimukseen. Huippututkimusyksikön tavoitteena on rekisteridatan avulla ymmärtää kaksikielisiin perheisiin liittyviä demografisia muutoksia ja kaksikielisten henkilöiden asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätietoja:
Professori Jan Saarela
S-posti: jan.saarela@abo.fi
Puhelin: +358 46 9219 438

 

Seminariet “De tvåspråkiga under lupp: vad visar forskningen?”