Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Business Finland finansierar projekt som ska främja hållbar framställning av stål

Projektet ”Towards Fossil-Free Steel (FFS)” ska utveckla teknologier för vätgasreduktion och ta fram ekonomiskt hållbara koncept för produktion, lagring och användning av vätgas.

Stålindustrin står i dag för omkring 7 procent av alla antropogena koldioxidutsläpp i världen. Finlands mål är att vara koldioxidneutralt 2035. För att stödja det här målet planerar stålindustrin en övergång till vätgasbaserad reduktion av järnmalm och att elektrifiera övriga steg i framställningsprocessen. Teknologierna för det här är inte ännu i industriellt bruk, och de nya processerna kommer att föra med sig förhöjda produktionskostnader. För att lösa de här problemen krävs betydande insatser inom forskning och utveckling.

Projektet ”Towards Fossil-Free Steel (FFS)” ska bana väg för en övergång till hållbar stålframställning genom att utveckla teknologier för vätgasreduktion. Projektet ska också utveckla ekonomiskt hållbara koncept för produktion, lagring och användning av vätgas.
Åbo Akademis del av projektet representeras av ett team inom process- och systemteknik som leds av Henrik Saxén, professor i värmeteknik.
Inom det här ämnet utvecklar man matematiska modeller för vätgasreduktion av järnmalm, förbränning och värmeöverföring i ugnar för värmebehandling av stålämnen samt optimering av gas- och energiströmmar i framtidens stålverk.

I FFS deltar även Uleåborgs universitet och flera storföretag som exempelvis SSAB, Fortum, Valmet och Nordkalk, flera små och medelstora företag och Teknologiska forskningscentralen VTT.

Projektet finansieras av Business Finland och av de deltagande parterna. Åbo Akademis budget för det tvååriga projektet är 600 000 euro.

Mera information:
Henrik Saxén,
professor i värmeteknik, Laboratoriet för process och systemteknik vid Åbo Akademi
Telefon: 040 544 3301