Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Teknologicampus Åbo visar styrkan i regionalt samarbete

Teknologicampus Åbo har under det senaste året tagit ett stort kliv framåt för att främja kunskapen, undervisningen och forskningen inom teknik i Åboregionen. De fyra högskolornas gemensamma satsning har gett frukt och de höga ansökningsantalen inom teknikområdet vittnar om regionens dragningskraft.

Till de nya utbildningarna i maskin- och materialteknik vid Åbo universitet sökte i vårens gemensamma ansökan sammanlagt 816 personer, när också de som endast sökt till studier för högre examen räknas in. Också antagningen till universitetets diplomingenjörsutbildningar inom bioteknik samt informations- och kommunikationsteknik ökade. Till dessa sökte sammanlagt 887 personer.

Tidernas första betygsantagning inom gemensam ansökan till Åbo universitets utbildning inom maskinteknik nådde samma lägre poänggräns som motsvarande linje vid Aalto-universitetet. Det här placerar Åbo universitet i täten bland utbildningarna inom maskinteknik.

Antalet ansökningar till utbildningarna i datateknik samt i kemi- och processteknik vid Åbo Akademi ökade också jämfört med tidigare år.

– Nya teknologier behövs för att samhället ska kunna övervinna de utmaningar det står inför. Vi är glada att kunna ge våra studerande en utbildning som ger dem de verktyg de behöver för att bidra med hållbara lösningar, säger Patrik Henelius, dekanus för fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Åbo yrkeshögskola gjorde en betydande ökning i antagningen av nya ingenjörsstuderande och tar på hösten in cirka 200 fler teknikstuderande än tidigare. Yrkeshögskolan Novia inleder i Åbo i år ett nytt engelskspråkigt sjöingenjörsprogram, som lockade 125 sökande.

– Det var väldigt fint att märka att Åbos ökade utbildningsutbud inte på något sätt gick att märka i Åbo yrkeshögskolas sökantal, utan vi lyckades rentav öka det. Uppenbarligen har intresset för teknikutbildningarna som helhet ökat med större synlighet, säger Juha Kontio, utbildningsdirektör vid sektorn för Teknik och affärsverksamhet vid Åbo yrkeshögskola.

Teknologicampus Åbo och STEAM Turku höll i januari en turné till 14 orter, där man presenterade utbildningsalternativen inom teknik vid universiteten och högskolorna i Åbo. Den lyckade turnén har för sin del säkerligen bidragit till abiturienternas intresse för de tekniska områdena.

– Sett till helheten ökade ansökningsantalet till teknikutbildningarna i Åbo, såväl till de två universiteten som till Åbo yrkeshögskola. Varje nybörjarplats inom teknikutbildningen på högskolenivå hade cirka sex sökande. Också de höga ansökningsantalen i vårens rekryteringar vittnar om regionens stora dragningskraft – till de nya professurerna inom teknik kom hela 325 ansökningar. Ekosystemet inom teknik utvecklas nu kraftigt och är därför en intressant studie- och arbetsmiljö, säger Sari Stenvall-Virtanen, utbildningschef vid Teknologicampus Åbo.

Satsningar på infrastruktur och forskning

Åbo yrkeshögskola har satsat kraftigt på nya inlärningsmiljöer och tar i bruk den nya campusbyggnaden EduCity i Kuppis, Åbo, i början av höstterminen 2020. Byggnaden har moderna laboratorier för bland annat energi-, bil-, byggnads- och motorteknik samt akustik, vars utrustning har förnyats med stöd av undervisnings- och kulturministeriet, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt arbets- och näringsministeriet. Också Åbo Akademis och Åbo universitets byggnad Aurum, som tas i bruk hösten 2021, bidrar med nya utrymmen och ny utrustning för undervisning och forskning i teknik.

Åbo stad och Teknologicampus Åbo har ett tätt samarbete för att två forskningsenheter inom Fraunhofer Innovation Platform (FIP) ska placeras i Åbo. Fraunhofer-stiftelsen är Europas starkaste aktör inom tillämpad teknik. Havs- och logistikindustrin samt produktionsindustrin har valts som insatsområden för samarbetet. Som samarbetspartner inom havs- och logistikindustrin har man valt Fraunhofer Center for Maritime Logistics and Services (CML) i Hamburg och Fraunhofer Institute for Production Systems and Design Technology (IPK) i Berlin. En placering av de två forskningscentren i Åbo skulle vara ett välkommet tillskott för det regionala ekosystemet inom teknologi. Enheterna skulle utveckla såväl verksamheten inom teknik som forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten.

Teknologicampus Åbo främjar den tekniska utbildningen och forskningen vid de fyra högskolorna i Åbo. Samtidigt förenar Teknologicampus högskolornas resurser för att stödja verksamheten för företagens produktutveckling och innovationer. Avtalsparter inom Teknologicampus Åbo är Åbo universitetet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia, Åbo stad och Turku Science Park. www.teknologiakampusturku.fi

 

Mera information:

Teknologicampus Åbo Direktör Mika Hannula, 040 033 1838, mika.hannula@utu.fi Utbildningschef Sari Stenvall-Virtanen, 040 501 3757, sari.stenvall@utu.fi