Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Forskning om att minska fossila utsläpp inom stålindustrin får EU-stöd

Åbo Akademi beviljas närmare 170 000 euro för ett EU-projekt vars mål är att utreda hållbara lösningar inom stålindustrin. Projektet anknyter till två pågående projekt som även de strävar efter att minska de fossila utsläppen under stålframställning, Business Finland-projektet Towards Fossil-free Steel som startade hösten 2021 och Horizon Europe-projektet MaxH2DR som inleds i juni 2022.

De nya produktionskoncept för hållbar stålframställning baserade på vätgas som för närvarande utvecklas i världen finns ännu endast i pilotskala och omställningen inom industrin förväntas ta flera decennier på grund av storskalig produktion och omfattande erforderliga investeringar. Forskningsprojektet Minimisation of CO2 emissions from the BF by hydrogen containing injectants and use of DRI/HBI during transition to new ironmaking processes until 2030 (H2transBF2030) studerar möjligheterna att kraftigt minska på de fossila utsläppen i stålindustrin under övergångsperioden, det vill säga före helt hållbara lösningar finns tillgängliga i industriell skala. Projektet utreder hur man i dagens järnframställningsprocesser, masugnar, kan höja halten av väte i reduktionsgasen eller chargera järnmalm som förreducerats för att minska de skadliga utsläppen. Arbetet omfattar experiment i laboratorie- och pilotskala, matematisk modellering för optimering av de nya driftpunkterna, samt ny teknologi för exempelvis gasinjektion.

Projektet har totalt tio partner, fyra stålframställare, två universitet och fyra forskningsanstalter från sju EU-länder. EU stöder projektet med totalt drygt två miljoner euro. Projektet startar i juli 2022 och kommer pågå i tre och ett halvt år. Henrik Saxén, professor i värmeteknik vid laboratoriet för process- och systemteknik leder projektet för Åbo Akademis del.