Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Business Finland finansierar forskning i hållbara teknologier med 1 miljon euro

Business Finland finansierar teknologiforskning vid Åbo Akademi med närmare 1 miljon euro för perioden 2021–2023.

Forskningskonsortiet LigninReSurf tilldelas 736 000 euro för att forska i biobaserade alternativ till plast. Projektet leds av Chunlin Xu, professor i professor trä- och papperskemi vid Åbo Akademi och Patrik Eklund, docent i organisk kemi vid Åbo Akademi.

Bioraffinering är ett aktuellt, förnybart och hållbart alternativ till den nuvarande oljebaserade industrin. En omfattande sidoström i bioraffinaderier utgörs av lignin och inom det aktuella projektet vill Åbo Akademis forskare studera hur lignin kan tillvaratas och vidareförädlas för att utveckla nya funktionella, biobaserade material.

Lignin är ett samlingsnamn för en typ av polymera beståndsdelar som ingår i växters cellväggar. Lignin utgör upp till 30 procent av trädens torra massa och har hittills främst förbränts som energi.

I jämförelse med syntetiska polymerer är lignin är ett heterogent material, vilket medför en del utmaningar om det ska utnyttjas för att ersätta syntetiska plastmaterial. Genom att utveckla metoder för att styra och kontrollera fraktionering, isolering och rening av lignin vill forskarteamet utveckla lignin lämpligare för vidareförädling.

– Förhoppningen är till exempel att kunna utveckla nya biobaserade membran för vattenrening, biobaserade funktionella ytor och förpackningar och andra bioplastiska material för konsumtionsprodukter. Dessutom kommer vi att undersöka nya metoder för 3D-utskrift av ligninbaserade produkter, säger Chunlin Xu.

– Projektet har stor affärspotential, samtidigt som en resurseffektiv biobaserad värdekedja gynnar miljön, säger Patrik Eklund.

Konsortiet omfattar en rad industripartner inom energi- och kemikaliebranschen och materialproducenter; Fortum, Metsä Group, CH Bioforce, MetGen, St1, 3D Tech, Brinter, Kemira och Mirka. Konsortiet samarbetar också med University of Natural Resources and Life Sciences, Wien, Österrike och Montpelliers universitet, Frankrike.

Sikte på klimatneutral metallindustri

Business Finland tilldelar Åbo Akademi 231 700 euro också för forskning inom ramen för projektet TOCANEM (Towards Carbon Neutral Metals).

TOCANEM är ett omfattande forskningssamarbete mellan en rad universitet och flera betydande företag inom metallindustrin med en totalbudget på drygt 18 miljoner euro. Det ambitiösa målet är att minska koldioxidutsläppen inom den finska metallproduktionen och bli världsledande inom klimatneutrala processer och innovationer i metallindustrin.

– Åbo Akademis uppgift blir att tillämpa vårt kunnande inom högtemperaturprocesser och högtemperaturkemi, berättar Leena Hupa, professor i oorganisk kemi vid Åbo Akademi.

Inom ramen för Åbo Akademis projekt planeras samarbeten med flera internationella företag och forskningssamarbeten med Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Luleå universitet, Lunds universitet och Danmarks Tekniske Universitet.

Profilområdet ”Teknologier för en hållbar framtid” är ett av Åbo Akademis tyngdpunktsområden inom forskning med fokus på teknik och metoder som stöder och möjliggör övergången till hållbar produktion och energiförsörjning.

Klicka här för att läsa mer om ”Teknologier för en hållbar framtid”.