Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi får drygt fyra miljoner för att förstärka forskningens profilområden

 

Finlands Akademi har fattat finansieringsbeslut för att stärka profileringen av universitetsforskningen. Åbo Akademi får drygt fyra miljoner.

I sina ansökningar har universiteten redogjort för planerade åtgärder som stärker såväl profilerna som tematiska forskningskluster och nya forskningsområden. Tanken bakom finansieringen är att påskynda universitetens profileringar.

– Det här är ett fint stöd till de forskningsprofiler vi har i vår strategi. Precis som tidigare gånger hade vi även i den här ansökningen en plan där alla våra forskningsprofiler fanns med. I nuläget är det oklart exakt hur medlen kommer att fördelas mellan forskningsprofilerna, det avgörs i ett senare skede. Med hjälp av understödet om 4 400 000 från Finlands Akademi kan vi jobba mot att få vår forskning i linje med det vi vill och det vår strategi lovar, säger Stefan Willför, prorektor vid Åbo Akademi.

Universitetens ansökningar utvärderades av en internationell expertpanel bestående av rektorer och prorektorer för europeiska universitet. Finansieringsbesluten baserades på panelens utlåtande och rankning av ansökningarna. Man tog också hänsyn till förhållandet mellan ansökan och de planerade profileringsaktiviteterna och universitetets forskningsfinansiering som helhet. Utöver de här kriterierna beaktades också den slutliga och delårsrapporteringen från universitet om utvecklingen av redan finansierade profileringsaktiviteter.

– Universiteten bygger för närvarande mycket starka och konsekventa profiler, vilket också återspeglades i ansökningarna, säger professor Johanna Myllyharju, ordförande för Finlands Akademis styrelse och akademins allmänna sektion, i ett pressmeddelande.

Besluten om vilka forskningsprofiler som skulle få finansiering fattades i två omgångar. Totalt beviljade Finlands Akademi 100 miljoner euro. Bidragen varierar från 750 000 euro till 28 miljoner euro.

Forskningens profilområden vid Åbo Akademi är minoritetsforskning, teknologier för en hållbar framtid, lösningar för hälsa och, slutligen, havet.

Mera information:
Stefan Willför, prorektor vid Åbo Akademi
Telefon: 02 215 3904