Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Parempaa yhteistyötä digiympäristössä – uusi hanke etsii käyttäjäystävällisiä toimintamalleja

Oletko koronapandemian aikana ollut mukana yhteiskehittämiseen perustuvassa innovaatio- ja kehitystyössä, joka ei oikein onnistunut, koska prosessi on siirtynyt verkkoon mutta työskentelytavat ovat entisenlaiset? Näin on käynyt melko usein. Åbo Akademin Experience Lab kehittää nyt yhdessä Vaasan yliopiston kanssa yhteiskehittämisen konsepteja, joiden avulla voidaan parantaa digiympäristössä tapahtuvan yhteistyön prosesseja ja siihen liittyvää osallistumiskokemusta.

Tällä hetkellä on tarjolla varsin runsaasti erilaisia työkaluja esimerkiksi kokousten pitämiseen virtuaalisesti. On yhteistyöalustoja, joilla käyttäjät voivat muokata samaa dokumenttia yhdessä, ja on luovuutta tukevia visualisointityökaluja, kuten miellekartat. Miten sitten pitäisi suhtautua tilanteeseen, jossa oma kehitystyö siirtyy verkkoon ja muuttuu virtuaaliseksi, mutta silti haluaisi säilyttää yhteisöllisyyden tunteen? Digitaaliset innovaatioprosessit etänä -hanke pureutuu näihin asioihin.

– Koronaviruspandemian aikana organisaatioiden sisäiset ja väliset yhteistyökuviot ovat yhä enemmän siirtyneet verkkoympäristöihin. Haluamme etsiä parhaita tapoja ja keinoja, joiden käyttö sujuu useimmilta ja jotka tarjoavat myös monia kasvokkain tehtävän kehitystyön etuja, sanoo Kimmo Rautanen, joka toimii suunnittelijana ja projektipäällikkönä Åbo Akademin Experience Labissa.

Experience Lab kerää yhdessä Vaasan yliopiston markkinoinnin ja viestinnän akateemisen yksikön tutkijoiden kanssa tietoa siitä, miten julkisen sektorin, yritysten ja kolmannen sektorin käyttäjät kokevat yhteiskehittämisprosessit, joissa hyödynnetään digitaalisia työkaluja. Tutkimuskohteena ovat työkalut ja prosessit sekä ryhmään toimivuuteen ja luovuuteen liittyvät kokemukset.

Hankkeessa perehdytään aluksi muutamiin jo käytössä oleviin prosesseihin, jotta voidaan selvittää, miten digitaalinen yhteistyö onnistuu parhaiten. Tämä toteutetaan haastattelemalla eri yrityksissä ja organisaatioissa 10–15 avainhenkilöä, jotka toimivat innovaatio- ja kehitystyössä. Haastattelujen jälkeen testataan 2–3 pilottikokeessa työkaluja, joiden arvioidaan voivan vastata prosessien haasteisiin.

Opas ja tarkistuslista konkreettisina tuloksina

Hankkeen tavoitteena ei ole niinkään kehittää uusia tuotteita, vaan kyse on enemmänkin käytössä olevien elementtien yhdistämisestä uudenlaisiksi innovatiivisiksi konsepteiksi. Hankkeessa laaditaan verkosta ladattava opas ja tarkistuslista, joiden avulla organisaatiot voivat ottaa käyttöön käyttäjäystävällisempiä toimintatapoja.

– Aiomme ensisijaisesti keskittyä niihin erityisiin ongelmakohtiin, jotka nousevat esiin haastatteluissa. Mitä ne ovat, jää nähtäväksi. Oletamme, että digitaalisia työkaluja hyödyntävän yhteistyön prosesseja voidaan parantaa ottamalla huomioon osallistujien tarpeet ja odotukset sekä eri osapuolten toiminta ja osaaminen. Samalla kun saadaan aikaan parempia tuloksia, tuetaan osallistujien oppimista ja innovaatiokykyä, sanoo vanhempi tutkija Mona Enell-Nilsson Vaasan yliopistosta.

Digitaaliset innovaatioprosessit etänä -hankkeen hankekausi on 1.9.2021–31.8.2022. Hankeen rahoittajina toimivat Pohjanmaan liitto Alueiden kestävän kehityksen ja elinvoiman tukemisen (AKKE) -ohjelman kautta sekä Åbo Akademi ja Vaasan yliopisto.

Lisätietoja:
Kimmo Rautanen, Experience Lab, Åbo Akademi
Puhelin: 050 349 1239
Sähköposti: kimmo.rautanen@abo.fi