Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Projekt utvecklar nya metoder för att inkludera utländska studerande

Projektet Designing and supporting inclusive practices in Higher Education (InclusiveHE) som leds av Åbo Akademi ska arbeta för att ta fram och implementera sätt som kan göra den högre utbildningen i Europa mera inkluderande för studerande med utländsk bakgrund.

Som utländsk studerande i ett främmande land är det lätt hänt att man känner sig utanför. Läroplanen ser ofta annorlunda ut, sättet att undervisa är obekant och verktygen man använder i studierna kanske inte är de samma som man är van vid. Det här kan leda till att den studerande känner sig ovälkommen, osedd och att ens förmågor inte får möjlighet att komma till sin rätt.

Syftet med projektet InclusiveHE är att understöda de organisationer i Europa som erbjuder högre utbildning i att designa, implementera och följa upp effekterna av det arbete som görs för att inkludera utländska studerande. Resultatet av projektet förväntas bli bättre kapacitet att modernisera sättet att undervisa och stödja undervisande personal i såväl kursplanering som i det praktiska arbetet, i praktiken alltså att höja kvaliteten och relevansen på det man lär ut. Man hoppas också uppnå synergieffekter mellan universitet och övriga parter som erbjuder högre utbildning runtom i Europa, vilket i sin tur höjer konkurrenskraften på de europeiska universiteten och högskolorna.

Bland annat ska projektet utveckla en verktygsback för personal inom högre utbildning. Den här ska innehålla bland annat en MOOC (massive open online course) som är uppbyggd med element från spelens värld och en checklista där institutionerna får stöd i att fatta beslut som är inkluderande.

– Det är inte helt ovanligt att studerande med utländsk bakgrund upplever någon form av kulturkrock: den studerande förstår sig kanske inte på kulturen i den nya organisationen, medan undervisande personal kanske inte greppar den studerandes sätt, säger Emmanuel Acquah, projektledare, och talar av egen erfarenhet.

Då han först kom till Finland i september 2007 var det mesta främmande. Men han hade tur: en lärare såg potential framom de kulturella olikheterna och i dag är han biträdande professor (tenure track) inom minoritetsforksningen vid Åbo Akademi. Det är den typen av inkludering projektgruppen vill se mera av.

Samtidigt som projektet inleder sitt arbete efterlyser organisationer som till exempel European Higher Education Area (EHEA) som står bakom Bolognaprocessen mera fokus på den sociala dimensionen inom högre utbildning. Här lyfter man fram vikten av att öka tillgängligheten på högre utbildning för alla och samtidigt öka andelen som slutför sina studier.

–Vi har märkt att det finns ett glapp i forskningen. Väldigt få organisationer inom den högre utbildningen har utvecklat metoder för att göra människor från olika etnisk, kulturell eller minoritetsbakgrund mera inkluderade, och vi ser det därför som vår uppgift, säger Acquah och får medhåll av Anette Bengs, projektforskare vid Experience Lab vid Åbo Akademi och som tillsammans med Yvonne Backholm-Nyberg koordinerar projektet.

Projektet Designing and supporting inclusive practices in Higher Education (InclusiveHE) finansieras av Erasmus+ och pågår i två år med start den första december 2020.

Åbo Akademi fungerar som projektledare, övriga parter är Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology (CARDET) i Cypern, konsultföretaget INNOVADE LI LTD i Cypern, University of Latvia, University of Pitesti (UPIT) i Rumänien, den tvärvetenskapliga föreningen för universitetsbaserad forskning European University Continuing Education Network (EUCEN) i Belgien.

Mera information:

Emmanuel Acquah, projektledare (engelska)
emmanuel.acquah@abo.fi.
Telefon: +358 504112220

Anette Bengs, projektkoordinator
anette.bengs@abo.fi
Telefon: +358 503131952

Närmare information om programmet Erasmus+: www.oph.fi/sv/utveckling-och-internationalisering/programmet-erasmus.