Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Äldreomsorgen led och flexade – men klarade den första vågen av corona med få smittade

 

I äldreomsorgens dygnetruntvård och hemvård förändrades verksamheten avsevärt på grund av coronaviruset våren 2020. De äldre hade svårt att förstå och följa skyddsåtgärder och personalen kände stor oro och osäkerhet, särskilt under vårens värsta smittospridning. Det var svårt att få tillgång till test och det saknades skyddsutrustning.

Sist och slutligen var det få som smittades av coronaviruset. Det fanns coronafall i endast en femtedel av organisationerna och i endast hälften av dessa konstaterades fall bland klienter.

Uppgifterna kommer från en undersökning bland äldreomsorgens ledare och chefer som gav information om äldrevårdens situation under pandemins första månader, från januari 2020 till slutet av augusti 2020.
I en mycket exceptionell situation och utan förberedelser måste organisationer plötsligt ändra sin verksamhet snabbt.

– Detta krävde kreativitet och en mångfald av arrangemang. Förutom att skärpa hygienkraven och användningen av skyddsutrustning delades lokaler in i zoner, och arbetet i isolerade rum var begränsat till samma anställda, säger Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi.

Bristen på skyddsutrustning var ett stort problem under epidemins värsta skede under våren 2020, liksom tillgången till coronatest. Under denna period var anställda också osäkra och oroliga över de förändrade rutinerna. De var även oroliga över att de skulle överföra smittan vidare till äldre klienter eller till sina närmaste.

– Framförallt minnessjuka var förvirrade och klienters släktingar reagerade mycket starkt på besöksrestriktionerna. Med undantag för den inledande fasen var cheferna inom äldreomsorgen nöjda med vägledningen och informationen, säger Auvo Rauhala, arbetslivsprofessor vid Åbo Akademi.

Den aktuella undersökningen bygger på en omfattande samnordisk studie. I Finland genomfördes studien hösten 2020 under ledning av Åbo Akademi (vårdvetenskap) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) samtidigt som studien genomfördes i Danmark, Norge och Sverige.

Undersökningen gjordes elektroniskt och skickades till alla kommuners register, varifrån den skickades vidare till äldreomsorgens ledare och chefer.

I Finland svarade 247 ledare på undersökningen. Av dem representerade två tredjedelar dygnetruntvård och en tredjedel hemvård. En ny undersökning har sänts ut och den berör perioden från september 2020 till och med april 2021.

Länk till publikationen (fungerar fr.o.m. 4.6.2021 klockan 9.00): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-661-9

Ytterligare information:
Professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi
Telefon: 050 320 4612
E-post: lisbeth.fagerström@abo.fi

Arbetslivsprofessor Auvo Rauhala, Åbo Akademi
Telefon: 050 567 9623
E-post: auvo.rauhala@abo.fi

Forskningsprofessor Timo Sinervo, Institutet för hälsa och välfärd
Telefon: 029 524 7231
E-post: timo.sinervo@thl.fi