Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Delta i dokumentation av coronaviruset – ett osynligt hot i vardagen

Under 2020 har coronavirusets spridning resulterat i intensiva debatter i massmedia och på sociala medier. Eftersom virus inte syns med blotta ögat växer oron i samhället. Ska jag verkligen åka buss eller tåg till jobbet? Kan jag använda ledstången i trappan? Vem har tryckt på hissknappen före mig? Var det någon som hostade i kön till lunchrestaurangen? Dessa och en mängd andra frågor cirkulerar i samhället, vilket innebär att corona påverkar människors vardag, på ett eller annat sätt.

Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi dokumenterar fortlöpande samtiden och gör nu en särskild satsning på att dokumentera hur människor tänker och känner inför coronaviruset samt på vilka sätt deras vardag påverkas.

Dokumentationen kommer att vara av betydelse för framtida forskning, men av erfarenhet vet vi dessutom att människor skapar ordning i livet genom att berätta. I tider av osäkerhet blir berättande än mer viktigt och i ljuset av detta kan dokumentationen också vara av betydelse.

Frågorna kan besvaras på svenska respektive finska genom följande länkar: