Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Vanhuspalvelut kärsi ja jousti – mutta selvisi koronan ensimmäisestä aallosta vähin tartunnoin

Vanhusten ympärivuorokautisessa ja kotihoidossa muutettiin laajasti toimintaa koronan takia keväällä 2020. Vanhuksilla oli vaikeuksia ymmärtää ja noudattaa suojatoimia, ja henkilöstöä vaivasi suuri huoli ja epävarmuus erityisesti kevään pahimmassa tartuntatilanteessa. Testeihin pääsy oli vaikeaa, ja suojavarusteista oli puutetta.

Koronasta kuitenkin selvittiin lopulta varsin vähäisin tartunnoin. Tapauksia oli vain viidesosassa organisaatioista ja niistä vain puolessa tartuntoja oli asiakkailla.

Tiedot selviävät vanhuspalveluiden johtajille ja päälliköille suunnatusta kyselystä, joka tuo kaivattua lisävalaistusta vanhustenhoidon tilanteesta pandemian alkukuukausina, tammikuusta 2020 elokuun 2020 loppuun. Hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa ja etukäteen varautumatta organisaatioiden piti äkkiä jyrkästikin muuttaa toimintaansa.

– Tämä vaati luovuutta ja monenlaisia järjestelyjä. Hygieniavaatimusten tiukentamisen ja suojavarusteiden käytön lisäksi tiloja jaettiin vyöhykkeisiin ja eristetyissä tiloissa työskentely pyrittiin rajaamaan samoille työntekijöille, kertoo Åbo Akademin professori Lisbeth Fagerström.

Pula suojavarusteista oli suuri ongelma epidemian pahimmassa vaiheessa keväällä 2020, samoin osalla koronatestiin pääsy. Tässä vaiheessa myös työntekijät olivat epävarmoja ja hermostuneita muuttuneiden rutiinien vuoksi. He olivat myös huolissaan siitä, että saattaisivat tartuttaa koronan iäkkäille asiakkaille tai läheisilleen.

– Etenkin muistisairaat olivat hämmentyneitä ja asiakkaiden omaiset saattoivat reagoida hyvinkin voimakkaasti vierailurajoituksiin. Ikäihmisten palveluiden johtajat olivat ohjeistukseen ja tiedotukseen alkuvaihetta lukuun ottamatta tyytyväisiä, toteaa Åbo Akademin työelämäprofessori Auvo Rauhala.

Nyt toteutetun kyselyn taustalla on laaja yhteispohjoismainen tutkimus. Suomessa selvitys tehtiin syksyllä 2020 Åbo Akademin (hoitotiede) ja THL:n johdolla, ja se toteutettiin samanaikaisesti myös Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa.
Sähköinen kysely lähetettiin kaikkien kuntien kirjaamoihin, josta se lähetettiin ikäihmisten palveluiden johtajille ja päälliköille.

Suomessa kyselyyn vastasi 247 johtajaa. Vastanneista kaksi kolmannesta edusti ympärivuorokautista hoitoa ja kolmannes kotihoitoa. Uusi kysely on lähetetty. Se koskee aikaa syyskuusta 2020 lähtien.

Linkki julkaisuun (toimii 4.6.2021 klo. 9.00 alkaen): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-661-9

 

Lisätietojen antajat:

Professori Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi
Puhelin: 050 320 4612
S-posti: lisbeth.fagerstrom@abo.fi

Työelämäprofessori Auvo Rauhala, Åbo Akademi
Puhelin: 050 567 9623
S-posti: auvo.rauhala@abo.fi

Tutkimusprofessori Timo Sinervo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Puhelin: 029 524 7231
S-posti: timo.sinervo@thl.fi