Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademis ekonomiutbildning lockade flest i vårens gemensamma ansökan

Vårens andra gemensamma ansökan till de finsk- och svenskspråkiga kandidat- och magisterutbildningarna avslutades den 30 mars 2022. Totalt 3 538 personer sökte den här gången till Åbo Akademis svenskspråkiga kandidat- och magisterprogram. I fjol var antalet sökande 3 559.

Antalet förstapreferenssökande, alltså sökande som valde Åbo Akademi som sitt första ansökningsmål är 1 746, vilket är över 30 förstapreferenssökande fler än i fjol.

– Det här är mycket goda nyheter för Åbo Akademi. Nationellt gick det totala antalet ansökningar enligt preliminära uppgifter ner med cirka 20 000 ansökningar men samtidigt ökar antalet förstapreferenssökande alltså hos oss. Vi har sedan 2018 ökat andelen förstapreferenssökande varje år och det känns jättefint se att Åbo Akademi är ett attraktivt alternativt också i år, säger Gurli-Maria Gardberg, områdeschef för utbildningsservice vid Åbo Akademi.

Sammanlagt tog Åbo Akademi emot 5 519 ansökningar till de svenskspråkiga kandidat- och magisterutbildningarna. Den här siffran är högre än antalet sökande eftersom många sökte till flera utbildningsmål vid Åbo Akademi. I fjol var motsvarande siffra 5 503.

I den första sökomgången till högskolornas engelskspråkiga magisterprogram i januari sökte sammanlagt 995 personer till Åbo Akademi – en betydande ökning på närmare 20 procent.

Naturvetenskaper och teknik gör ett bra år

Störst är söktrycket till utbildningsprogrammet i farmaci på kandidatnivå med rätt till fortsättning till provisorutbildning på magisternivå med 110 ansökningar till fem platser.

Psykologin lockade som vanligt många sökande med 432 ansökningar till 23 platser. Rättsnotarieutbildningen lockade 338 sökande till 20 platser och logopedin 166 sökande till 18 platser.

Allra flest ansökningar riktades till ekonomutbildningen som lockade hela 981 sökande till 90 platser. Det är till och med 150 fler ansökningar än i fjol.

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT) gör som helhet också ett mycket gott år, efter en längre period av lägre söktryck. För flera utbildningar, bland annat biovetenskaper, kemi- och processteknik samt datateknik ökar både totala antalet sökande och förstapreferenssökande

– Fakulteten för naturvetenskaper och teknik har under flera år arbetat målmedvetet för att höja antalet sökande och det är glädjande att se att de insatserna börjar ge resultat. Jag hoppas det här är starten på en ny trend. Jag gissar att FNT:s nya hem i byggnaden Aurum också har bidragit till att höja profilen på utbildningarna, säger Mikael Lindfelt, rektor för Åbo Akademi.

Besked om antagningen ges i sommar och de nya studenterna inleder sina studier i slutet av augusti 2022. Ansökningssiffrorna är preliminära och kan ännu justeras.

För mera information, kontakta:

Mikael Lindfelt, rektor för Åbo Akademi
050 544 2628
mikael.lindfelt@abo.fi

Gurli-Maria Gardberg, områdeschef för utbildningsservice, Åbo Akademi
046 921 5965
gurli-maria.gardberg@abo.fi