Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademis internationella magisterprogram lockar rekordmånga, igen

För femte året i rad steg antalet sökande till Åbo Akademis internationella magisterprogram. Deadline för vårens första gemensamma ansökan var onsdagen den 19 januari.

Enligt de preliminära siffrorna sökte sammanlagt 995 personer till de engelskspråkiga programmen – en betydande ökning med närmare 20 procent. I fjol var antalet sökande 812.

Särskilt programmen ”Teaching and Learning”, ”Advanced Practice Nursing” och ”Sustainable Chemical and Process Engineering” lockade avsevärt fler sökande än tidigare år.

Också det totala antalet ansökningar (samma person kan söka till flera inriktningar) steg från 1 008 år 2021 till 1 182 i år.

Åbo Akademi erbjuder i år 212 platser i nio engelskspråkiga magisterprogram med totalt elva inriktningar.

Ansökningarna fördelade sig enligt följande (fjolårets siffror angivna inom parentes):

 • Advanced Practice Nursing, Master of Health Science 106 (52)
 • Biomedical Imaging, Master of Science 52 (43)
 • Governance of Digitalization, Master of Science (Economics and Business Administration) 122 (119)
 • Information Technology, Master of Science (Technology): Computer Engineering 124 (146)
 • Information Technology, Master of Science (Technology): Computer Science 129 (132)
 • International Law and Human Rights, Master of Social Sciences 142 (136)
 • Peace, Mediation and Conflict Research, Master of Social Sciences 160 (137)
 • Social Exclusion, Master of Arts 64 (71)
 • Social Exclusion, Master of Theology 26 (29)
 • Sustainable Chemical and Process Engineering, Master of Science (Technology) 111 (66)
 • Teaching and Learning, Master of Arts 146 (77)

Gurli-Maria Gardberg, områdeschef vid Åbo Akademis utbildningsservice understryker att siffrorna ännu kan justeras något. Samtidigt är hon väldigt nöjd över resultatet med tanke på de osäkra omständigheter som fortfarande råder på grund av coronapandemin.

– Siffrorna talar för att Åbo Akademi och finländsk universitetsutbildning har ett gott rykte och är attraktiv också i en situation som globalt sett är mycket osäker för unga människor, säger Gurli-Maria Gardberg.

Utbildningsstyrelsen rapporterar att det totala antalet sökande på nationell nivå också har stigit rejält jämfört med i fjol.

Förutom de internationella magisterprogram som deltar i gemensam ansökan koordinerar Åbo Akademi också ett internationellt Erasmus Mundus-program i datateknik. Programmet är ett samarbete mellan Åbo Akademi och Mälardalens universitet i Sverige, Università degli Studi dell’Aquila i Italien och Universidad de las Islas Baleares i Spanien. En första ansökningsrunda till programmet avslutades redan i december och här också lockade programmet ett rekordantal sökande, en ökning från 196 till 298.

Läs mera om Åbo Akademis internationella magisterprogram.

För mera information, kontakta:

Mikael Lindfelt, tf rektor vid Åbo Akademi
+358 50 544 2628
mikael.lindfelt@abo.fi

Gurli-Maria Gardberg, områdeschef vid Åbo Akademis utbildningsservice
+358 46 921 5965
gurli-maria.gardberg@abo.fi