Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Åbo Akademin kauppatieteiden koulutukseen eniten hakijoita kevään yhteishaussa

Korkeakoulujen yhteishaku suomen- ja ruotsinkielisiin kandidaatti- ja maisterikoulutuksiin päättyi 30. maaliskuuta 2022. Tänä vuonna Åbo Akademiin ruotsinkielisiin kandidaatti- ja maisterikoulutuksiin haki yhteensä 3 538 henkilöä. Viime vuonna hakijoita oli 3 559.

Ensisijaisia hakijoita, eli Åbo Akademin ensimmäiseksi hakukohteekseen valinneita hakijoita, on 1 746, mikä on yli 30 ensisijaista hakijaa enemmän kuin viime vuonna.

– Tämä on erittäin hyvä uutinen Åbo Akademille. Alustavien tietojen mukaan hakemusten kokonaismäärä on vähentynyt kansallisesti noin 20 000:lla, mutta samaan aikaan ensisijaisten hakijoiden määrä on meillä kasvussa. Vuodesta 2018 lähtien ensisijaisten hakijoiden määrää on kasvanut meillä joka vuosi, ja tuntuu hienolta nähdä, että Åbo Akademi on houkutteleva vaihtoehto myös tänä vuonna, sanoo Gurli-Maria Gardberg, Åbo Akademin opiskelijapalveluiden päällikkö.

Kaiken kaikkiaan Åbo Akademiin ruotsinkielisiin kandidaatti- ja maisteriohjelmiin tuli yhteensä 5 519 hakemusta. Luku on hakijamäärää korkeampi, sillä moni yksittäinen hakija pyrki useampaan Åbo Akademin koulutukseen. Viime vuonna vastaava luku oli 5 503.

Korkeakoulujen englanninkielisten maisteriohjelmien yhteishaussa tammikuussa Åbo Akademiin haki yhteensä 995 henkilöä, mikä on merkittävä, lähes 20 prosentin kasvu edellisvuoteen.

Hyvä vuosi luonnontieteille ja tekniikalle

Hakupaine oli suurin farmasian kandidaattikoulutukseen, johon kuuluu oikeus jatkaa proviisorin maisterikoulutukseen. Viittä opiskelupaikkaa haki kaikkiaan 110 henkeä.

Psykologia houkutteli tavalliseen tapaan paljon hakijoita: 23 paikkaa haki 432 henkeä. Oikeusnotaarikoulutukseen tuli 338 hakemusta 20 paikkaan, ja puheterapiaan 166 hakemusta 18 paikkaan.

Eniten hakemuksia tuli kauppatieteiden koulutukseen, jossa 90 paikkaa haki 981 henkeä. Tämä on 150 hakemusta enemmän kuin viime vuonna.

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta menestyi kokonaisuudessaan myös erittäin hyvin, useiden vuosien alhaisemman hakupaineen jälkeen. Useissa koulutusohjelmissa, kuten biotieteissä, kemian- ja prosessitekniikassa sekä tietotekniikassa, kasvoi niin hakijoiden kokonaismäärä kuin ensisijaisten hakijoiden määrä.

– Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta on jo pidemmän aikaa työskennellyt määrätietoisesti hakijamäärän nostamiseksi, joten on ilahduttavaa nähdä tuon työn tuottavan tulosta. Toivon, että tämä on uuden trendin alku. Arvaan, että tiedekunnan uusi koti Aurum-rakennuksessa on osaltaan nostanut koulutusten profiilia, sanoo Åbo Akademin rehtori Mikael Lindfelt.

Valinnan tulokset annetaan kesällä ja uudet opiskelijat aloittavat opintonsa elokuun lopulla 2022. Yhteishaun hakijaluvut ovat alustavia, joten niihin voi vielä tulla muutoksia.

Lisätietoja antaa:

Mikael Lindfelt, Åbo Akademin rehtori
Puhelin: 050 544 2628
Sähköposti: mikael.lindfelt@abo.fi

Gurli-Maria Gardberg, Åbo Akademin opiskelijapalveluiden päällikkö
Puhelin: 046 921 5965
Sähköposti: gurli-maria.gardberg@abo.fi