Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademi vill fördubbla antalet doktorer inom teknik i Österbotten

Det kunde utexamineras fler doktorer inom teknikområdet i Österbotten, dubbelt så många som i nuläget, faktiskt. Det tycker arbetsgruppen bakom det femåriga projektet som leds av Åbo Akademi som vill locka fler doktorander inom den tekniska och naturvetenskapliga sektorn till regionen.

Projektet kallas TIN-nätverket och fokuserar på att locka fler doktorander inom teknik, informationsteknologi och naturvetenskaper till Österbotten. Det hela har sin bakgrund i att regionen helt enkelt producerar för få doktorer. Räknar man ihop alla utexaminerade doktorer under perioden 2013-2017 från Vasa universitet, Åbo Akademi och Hanken blir medeltalet omkring 40 per år. Det här betyder att regionen producerade anspråkslösa 2,2 procent av landets doktorer under den här perioden. Nu ska det bli ändring på den saken.

–Det finns många där ute i näringslivet som sitter på en enorm kunskap de vill dela med sig av, kanske en hel karriär med erfarenheter som kunde omvandlas till undervisning eller bilda grund för en doktorsavhandling. Åbo Akademis fakultet för naturvetenskaper och teknik (FNT) har sedan länge bedrivit forskning tillsammans med företagen i Österbotten. Vi hoppas att det nya doktorandnätverket ska locka fler doktorander inom teknik, informationsteknologi och naturvetenskaper till regionen, säger Margareta Björklund-Sänkiaho, professor i energiteknik vid Åbo Akademis enhet i Vasa.

Hon är en av initiativtagarna till nätverksprojektet som pågått sedan 2020 i form av ett samarbete mellan energitekniken vid Åbo Akademi i Vasa, fakultetens professorer i Åbo, FUI-verksamheten vid Yrkeshögskolan Novia och regionens industri. Tillsammans strävar man till att bygga upp ett regionalt nätverk, och på sikt efter samarbete och forskarutbyte speciellt med Nordiska och internationella universitet. Målsättningen är att fördubbla mängden doktorer inom TIN området som utfört sina forskarstudier i Österbotten. Projektgruppen arbetar nu med att gradvis bygga upp stödfunktionerna för nya TIN-doktorander vid FNT i Vasa till ett fungerande doktorandnätverk, samlar professorer och handledare, startar upp regelbundna seminarier och samarbeten. Då grunden är lagd flyttas fokus till att direkt stöda doktoranderna.

– Just nu ser vi att en tillströmning av doktorer inom TIN-området verkar pågå i regionen. Vissa av regionens storföretag, exempelvis Mirka, har anställt ny högt utbildad arbetskraft samtidigt som Wärtsilä planerar att öka sin FoU-verksamhet i Vasa. En intressant iakttagelse är att överraskande många av de här nya doktorerna har fått sin forskarutbildning vid FNT vid Åbo Akademi. Det här ser vi som en indikator på att det finns ett ökat behov av doktorer och förstärkt, lokal doktorandutbildning inom TIN-området.

Vanligen tar en traditionell, universitetsfinansierad doktorandutbildning på heltid ungefär fyra år, medan exempelvis arbetslivsbaserade doktorandstudier kan ta upp till det dubbla. Nätverket vill göra alternativa koncept mer effektiva genom att utveckla stödet för doktoranderna och deras universitetsexterna handledare. Då projektet avslutas om fem år hoppas man att nätverket ska ha genererat 16 – 20 aktiva doktorander. För att lyckas är utbildningsvolymerna, samarbetet med industrin, stiftelserna och professorernas internationella nätverk av mycket central betydelse. Ett förbättrat samarbete med andra läroinstanser och företagspartner kommer att stödja verksamheten, till exempel genom projektanställningar eller jobb inom industrin och möjligheten att ha en andra handledare även utanför Åbo Akademi.

– Just nu pågår många nya intressanta utvecklingsinitiativ, till exempel batteriteknologiutvecklingen och den industriverksamhet som byggs upp i Österbotten. Ett annat område är en möjlig, starkare symbios mellan vindkraft och vätgas som på sikt kan leda till att det byggs en ny gasledning runt Bottenviken som kopplar upp oss till den europeiska gasmarknaden. Här finns många möjligheter att hitta intressanta teman till doktorandforskning.

Mera information:
Margareta Björklund-Sänkiaho, professor i energiteknik vid Åbo Akademis enhet i Vasa
Telefon: 050 5421 079
E-post: margareta.bjorklund-sankiaho@abo.fi