Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Åbo Akademi haluaa kaksinkertaistaa tekniikan tohtorien määrän Pohjanmaalla

Pohjanmaan korkeakouluista tekniikan aloilta valmistuvien tohtorien määrä voisi olla paljon suurempi, jopa kaksinkertainen nykyiseen verrattuna. Tätä mieltä on Åbo Akademin johtaman viisivuotisen projektin työryhmä, joka haluaa houkutella alueelle lisää tekniikan ja luonnontieteiden tohtorikoulutettavia.

TIN-verkostohankkeen (TIN = teknik, informationsteknologi, naturvetenskaper) keskeisenä tavoitteena on saada Pohjanmaalle lisää tohtorikoulutettavia tekniikan, informaatioteknologian ja luonnontieteiden aloille. Hankkeen taustalla on havainto, että alueen korkeakouluista valmistuu liian vähän tohtoreita. Vuosina 2013–2017 Vaasan yliopistosta sekä Åbo Akademin ja Hankenin Vaasan yksiköistä valmistui yhteensä keskimäärin noin 40 tohtoria vuodessa. Alueen korkeakoulut tuottivat siis vaatimattomat 2,2 prosenttia maan kaikista tohtoreista kyseisenä ajanjaksona. Nyt asiaan on tulossa muutos.

– Elinkeinoelämän piirissä on paljon henkilöitä, joilla on valtava määrä osaamista jaettavaksi. Pitkän uran aikana karttuneita kokemuksia voitaisiin hyödyntää opetuksessa tai ne voisivat luoda perustan väitöskirjatutkimukselle. Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta (FNT) on jo pitkään tehnyt tutkimusyhteistyötä Pohjanmaan yritysten kanssa. Toivomme, että uuden verkoston avulla voimme houkutella alueellemme lisää tekniikan, informaatioteknologian ja luonnontieteiden alojen tohtorikoulutettavia, kertoo Margareta Björklund-Sänkiaho, joka toimii Åbo Akademin Vaasan yksikössä energiatekniikan professorina.

Björklund-Sänkiaho oli mukana käynnistämässä vuonna 2020 alkanutta TIN-verkostohanketta, jossa yhteistyökumppaneina ovat Åbo Akademin Vaasan yksikön energiatekniikan oppiaine, tiedekunnan professorit Turussa, Novia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminta sekä alueen teollisuus. Pyrkimyksenä on rakentaa yhdessä alueellinen verkosto ja pidemmällä aikavälillä kehittää yhteistyötä ja tutkijavaihtoa pohjoismaisten ja kansainvälisten yliopistojen kanssa. Tavoitteena on kaksinkertaistaa Pohjanmaalla tutkijankoulutuksen saaneiden tekniikan ja luonnontieteiden alojen tohtorien määrä. Hankeryhmä rakentaa nyt vähitellen tiedekunnan Vaasan yksikköön tekniikan, IT:n ja luonnontieteiden alojen tohtorikoulutettavien, professorien ja ohjaajien verkostoa. Samalla käynnistetään seminaaritoimintaa ja muuta yhteistyötä. Kun perusta on luotu, voidaan keskittyä varsinaiseen tohtorikoulutettavien tukemiseen.

– Juuri nyt näyttää siltä, että alueellamme TIN-alojen tohtorien määrä on kasvussa. Eräät alueen suuryritykset, kuten Mirka, ovat rekrytoineet korkeakoulutettua työvoimaa, ja Wärtsilä suunnittelee laajentavansa TK-toimintaansa Vaasassa. Kiinnostavaa on, että yllättävän moni näistä uusista tohtoreista on saanut tutkijankoulutuksensa Åbo Akademin tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa. Näemme tämän kertovan kasvavasta tarpeesta saada alueelle tohtoreita ja myös vahvistaa paikallista TIN-alojen tohtorikoulutusta.

Perinteinen yliopiston rahoittama, kokopäiväinen tohtorikoulutus kestää yleensä noin neljä vuotta, kun taas työn ohessa suoritettu tohtorin tutkinto voi viedä kaksinkertaisen ajan. Verkosto haluaa tehostaa vaihtoehtoisia konsepteja kehittämällä tohtorikoulutettaville ja heidän yliopiston ulkopuolisille ohjaajilleen tarjottavaa tukea. Toiveena on, että verkostossa on 16–20 aktiivista tohtorikoulutettavaa hankkeen päättyessä viiden vuoden kuluttua. Jotta koulutettavien määrää onnistuttaisiin kasvattamaan, on yhteistyö teollisuuden, säätiöiden sekä professorien kansainvälisten verkostojen kanssa keskeisen tärkeässä asemassa. Verkoston toimintaa tukee myös entistä parempi yhteistyö muiden oppilaitosten ja yrityskumppanien kanssa. Voidaan esimerkiksi palkata projektityöntekijöitä tai tarjota työtehtäviä teollisuudessa sekä nimetä väitöskirjan toinen ohjaaja Åbo Akademin ulkopuolelta.

– Parhaillaan on käynnissä monia uusia mielenkiintoisia kehittämishankkeita esimerkiksi akkuteknologian kehittämiseksi tai teollisuusyhteistyön rakentamiseksi Pohjanmaalla. Energia-alalla tutkitaan tuulivoiman ja vetykaasun yhteiskäyttöä, mikä voi pitkällä aikavälillä johtaa siihen, että Pohjanlahden rannikolle rakennetaan uusi kaasuputkisto, joka liittää meidät Euroopan kaasumarkkinoihin. Mahdollisia tutkimuskohteita ja kiinnostavia väitöskirjatyön aiheita on runsaasti.

Lisätietoja:
Margareta Björklund-Sänkiaho, energiatekniikan professori, Åbo Akademin Vaasan yksikkö
Puhelin: 050 5421 079
S-posti: margareta.bjorklund-sankiaho@abo.fi