Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademi får del av miljondonation från Teknologiindustrin rf

Organisationen Teknologiindustrin rf delar ut en donation om en miljon euro till tio finländska universitet. Varje universitet, inklusive Åbo Akademi, får 100 000 euro.

Donationen ska uppmuntra till strategiskt samarbete mellan universiteten och stärka partnerskap med företag för att främja hållbar tillväxt.

Åbo Akademi gör strategiska satsningar på profileringsområdet ”Teknologier för en hållbar framtid” där man målinriktat arbetar för att hitta tekniska lösningar som kan hejda den pågående klimatförändringen och bidra till en ren miljö och ett hållbart samhälle. Till exempel arbetar man med att försöka ersätta fossilt bränsle med förnybara resurser som exempelvis biomassa och solenergi.

– Vi måste göra mera med mindre för att kunna göra produktionen mera hållbar, helt enkelt. Vårt profilområdes styrka ligger i en slagkraftig kombination av kunnande inom naturvetenskap, kemiteknik samt process- och energiteknik. Inom forskningsprofilen utvecklas metoder och teknik som stöder och möjliggör övergången till hållbar produktion och energiförsörjning, samtidigt som vi utbildar experter inom relevanta områden för framtiden, säger Johan Bobacka, ordförande för profilområdet ”Teknologier för en hållbar framtid” vid Åbo Akademi.

Arbetet inom profilen ”Teknologier för en hållbar framtid” fokuserar till stor del på att ta fram och utveckla ny teknologi som kan användas för att exempelvis minimera koldioxidutsläppen i atmosfären och att på ett hållbart sätt minimera och optimera återanvändningen av mängden avfall som produceras.

– Åbo Akademi har en hög ambitionsnivå när det gäller att bidra till den globala omställningen. Vi är mycket tacksamma för donationen och kommer att använda den till undervisningen och arbetet med att ta fram ny kunskap för hållbara sätt att leva, säger Moira von Wright, rektor vid Åbo Akademi.

– Högre utbildning är avgörande för teknikindustrin och för Finland som helhet. I dag är omkring 60 procent av dem som rekryteras inom teknikföretagen högutbildade och allt mer kompetens baserad på högre utbildning behövs i arbetslivet. Universiteten är nyckeln till att göra detta möjligt, och vi vill uppmuntra till att ta ett starkt ansvar för att bygga Finlands framtid. Det kräver målmedvetet samarbete både från universitet och med långvariga partnerskap med företag. En väsentlig fråga är också om företag investerar i forskning och utveckling huruvida investeringarna sker i Finland, säger Laura Juvonen, chef för entreprenörskap och kompetens vid Teknologiindustrin rf.

Förutom Åbo Akademi får också Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet, LUT-universitetet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitetet, Vasa universitet, Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet donationer.

Mera information:
Johan Bobacka
ordförande för profilområdet ”Teknologier för en hållbar framtid” vid Åbo Akademi
johan.bobacka@abo.fi