Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademi och Meyer Turku fördjupar samarbetet kring den gröna omställningen

Det långvariga samarbetet mellan Åbo Akademi och Meyer Turku stärktes ytterligare då parterna undertecknande ett samarbetsavtal på Meyer Turku Shipyard onsdagen den 4 oktober.

Avtalet är i kraft i fem år och kommer inledningsvis att fokusera på Åbo Akademis fakultet för naturvetenskap och teknik och Meyer Turkus NEcOLEAP-lokomotivprogram för grön omställning som finansieras av Business Finland.
En viktig form för samarbetet kommer att bli ett så kallat ”Green transition lab”, eller en delad arbetsyta på Åbo Akademis campus som ska stödja interaktion mellan forskare och industri. Avtalet gör också att forskarnas närvaro på varvet i Perno ökar. Samarbetsavtalet omfattar ytterligare en donationsprofessur, två doktorandtjänster och ett kursutbud som anpassas för det livslånga lärandet inom varvsindustrin.

– För att stödja de ambitiösa målen med inriktning på den gröna omställningen inom skeppsbyggnad kommer vi initialt att fokusera på att tillsätta den donationsprofessur inom hållbarhet som Meyer finansierar med särskilt fokus på industriell ekonomi, energiteknik och processteknik. Det här är ett mycket betydelsefullt och högt uppskattat samarbete för oss, säger Kim Wikström, professor i industriell ekonomi, Laboratoriet för industriell ekonomi vid Åbo Akademi.

– Vi är mycket nöjda med det här avtalet som kommer att föra vårt företag och Åbo Akademis vetenskapliga expertis ännu närmare varandra. Tekniska discipliner är naturligtvis viktiga inom fartygsbyggnad, men vårt gemensamma mål för en mer hållbar sjöfartsindustri behöver också spetskunskap från många andra discipliner. Åboregionen erbjuder ett startk ramverk för det här med sitt blomstrande utbud av både möjligheter till både studier och arbete. Genom avtalet både säkerställer och utökar vi interaktionen mellan akademin och industrin, säger Tim Meyer, VD för Meyer Turku.

– Samverkan mellan industri och universitet är värdefullt. Att vi tillsammans med Meyer kan samarbeta kring en viktig fråga som den gröna omställningen och måna om att vetenskap från flera olika fält för oss mot ett gemensamt mål är helt rätt i tiden och enligt våra egna ambitioner, säger Mikael Lindfelt, rektor vid Åbo Akademi.

Mera information ger:

Kim Wikström, Åbo Akademi
Tel: +358 469216459
E-post: Kim.Wikstrom@abo.fi

Marjo Keiramo, Meyer Turku
Tel: +358 50 5363 627
E-post: marjo.keiramo@meyerturku.fi