Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Foto: Pixabay/Creative Commons

Åbo Akademi deltar i forskningsprojekt för att främja miljövänlig sjöfart

Ett stort forskningskonsortium har som mål att jobba för att öka digitaliseringen inom den finländska sjöfarten och samtidigt främja kunnandet inom sjöfarten globalt. Huvudfokus ligger på att förbättra fartygens energieffektivitet och att reducera utsläppen.

Teknologiska forskningscentralen VTT koordinerar forskningskonsortiet som kallas för INTENS. De som ingår i konsortiet har förbundit sig till att under nästa tre år satsa 13 miljoner euro i forskningen. Utöver detta bidrar Business Finland med 5,6 miljoner inom ramen för programmet Arktiska hav.

Också Åbo Akademi deltar i projektet. Forskarna ska utveckla metoder för att säkra datakvaliteten på sensorer som är kopplade till maskiner eller andra apparater på ställen med begränsad anslutningsbarhet. Ett mål är också att kunna komprimera data utan att gå miste om information och att utnyttja datat för att vidareprocessera den i ett moln, detta genom att ta fram avancerade diagnostiska egenskaper, design och genom att optimera funktionaliteten.

Åbo Akademis del av budgeten är 475 000 euro. Vid Åbo Akademi leds projektet av akademilektor i datateknik, Jerker Björkqvist.

Bakgrunden till projektet är Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s beslut som förutsätter att sjöfarten reducerar koldioxidutsläppen med 50 procent före 2050.

– En optimering av fartygens funktioner ger de bästa möjligheterna att reducera sjöfartens utsläpp på kort sikt, säger utvecklingschef Pekka Pakkanen på Napa Shipping Solutions i ett pressmeddelande.

Enligt VTT är det viktigt att satsa på energieffektivisering med hjälp av en förbättrad automatisering av tekniken ombord på fartygen. De tekniska lösningarna kan öppna dörrarna för nya affärsmöjligheter, uppger VTT.

– Vi tror att det här projektet är ett viktigt steg mot lösningar som främjar smarta ekosystem i sjöfartsbranschen, säger Wärtsiläs utvecklingschef Sebastiaan Bleuanus.

Intens-konsortiet består av 14 ledande företag och fyra högskolor som är verksamma inom sjöfarten i Finland.

Namnet INTENS kommer från engelskans Integrated Energy Solutions to Smart and Green Shipping.

Konsortiet består av 14 ledande företag verksamma inom sjöfarten i Finland: Wärtsilä Finland Oy, NAPA Oy, Meyer Turku Oy, Dinex Ecocat Oy, Deltamarin Oy, Vahterus Oy, Protacon Technologies Oy, Parker Hannifin Oy, JTK Power Oy, 3D Studio Blomberg Ab, Jeppo Biogas Ab, Visorc Oy, Tallink Silja Oy ja NLC Ferry Ab Oy, samt fem forskningsorganisationer: Aalto-universitetet, Villmanstrands tekniska universitet, Vasa universitet, Åbo Akademi och Teknologiska forskningscentralen VTT.

 

Mera information:

http://intens.vtt.fi

Akademilektor i datateknik vid Åbo Akademi
Jerker Björkqvist
jerker.bjorkqvist@abo.fi eller +358 50 409 6335