Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åboforskare ska försnabba den gröna omvandlingen inom kryssningsindustrin

Laboratoriet för industriell ekonomi vid Åbo Akademi leder ett nytt forskningsprojekt som ska förstärka och försnabba den gröna omvandlingen inom fartygsindustrin.

Projektet ingår i Meyer-varvets forsknings- och utvecklingsprogram NEcOLEAP. Programmets ambitiösa målsättning är att möjliggöra klimatneutrala kryssningsfartyg.

Pandemin slog hårt mot kryssningsrederierna och ledde till att deras skulder sköt i höjden. Kryssningsrederiernas svaga ekonomiska situation har lett till att rederierna nu behöver tänka extra noggrant på hur de bäst investerar sina resurser för att vara attraktiva i framtiden och samtidigt förbättra hållbarheten i verksamheten.

– Det utmanande läget erbjuder samtidigt möjligheter att komma med nya verksamhetssätt och innovationer till en bransch som präglas av traditioner, och detta är något vi kommer satsa hårt på med våra partner, säger akademielektor Jonas Spohr som är ansvarig projektledare.

Forskarna kommer i samarbete med Kone, Kudos, Meyer, SeaKing, Aaltouniversitetet och PBI Research Institute under en tvåårsperiod att utveckla nya lösningar för hur den tekniska planeringen utförs redan i ett tidigt skede av fartygsplaneringen. Fokus är på hur allmänna passagerarutrymmen i framtiden kunde utformas för att öka energieffektiviteten, minska risken för smittspridning, göra utrymmena mer multifunktionella och samtidigt förbättra kundupplevelsen.

En viktig del av projektet är att också att kartlägga framtida resenärers förväntningar och krav på hållbar turism, samt hur man med digitala applikationer kan analysera och påverka passagerarströmmarna för att bland annat minska trängsel och förbättra logistiken av de varor som förbrukas på fartygen.

– Vi är ytterst nöjda över möjligheten att delta i Meyers hållbarhetsprogram, där vår mångåriga forskning inom teknisk planering och projektledning i krävande industriella projekt kommer att stärka förutsättningarna för den finländska marina industrin, säger professor Kim Wikström.

Kryssningsindustrin är en betydande kund till den finländska marina industrin som sysselsätter cirka 25 000 personer, omfattar över 1 100 företag. Även under coronaåret 2020 omsatte branschen 7,7 miljarder euro i Finland.

Projektet NavisSpace har en totalbudget på 2,2 miljoner euro och kommer att fortgå till 30.6.2024. Åbo Akademis andel av budgeten är 570 000 euro. Business Finland är huvudfinansiär.

För mera information:

Kim Wikström, professor i industriell ekonomi, Åbo Akademi
tfn: 040 553 3289
e-post: kim.wikstrom@abo.fi

Jonas Spohr, akademilektor i industriell ekonomi, Åbo Akademi
tfn: 050 354 4466
e-post: jonas.spohr@abo.fi