Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Åbo Akademi ja Meyer Turku syventävät vihreän siirtymän yhteistyötään

Åbo Akademin ja Meyer Turun pitkään jatkunut yhteistyö vahvistui edelleen Meyer Turun telakalla keskiviikkona 4.10. allekirjoitetulla kumppanuussopimuksella.

Sopimus on viisivuotinen ja keskittyy alkuvaiheessa Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekuntaan sekä Business Finlandin rahoittamaan Meyer Turun vihreän siirtymän NEcOLEAP-veturiohjelmaan. Tärkeä käytännön yhteistyömuoto tulee olemaan ”Green transition lab”, Åbo Akademin kampukselle perustettava yhteinen työtila, joka tukee tutkijoiden ja teollisuuden vuorovaikutusta. Myös tutkijoiden läsnäoloa telakalla Pernossa tullaan lisäämään yhteisten projektien puitteissa.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda myös poikkitieteellistä strategista yhteistyötä Meyer Turun ja Åbo Akademin useiden eri tiedekuntien välille. Kumppanuussopimus kattaa myös lahjoitusprofessuurin, tohtoriopiskelijapaikkoja sekä valikoiman laivanrakennusalan elinikäiseen oppimiseen soveltuvia kursseja.

”Tukeaksemme sopimuksessa määriteltyjä laivanrakennuksen vihreään siirtymään liittyviä kunnianhimoisia tavoitteita keskitymme aluksi Meyerin lahjoittamaan kestävän kehityksen professuuriin, jonka avainalueita ovat prosessiteknologia, energiateknologia ja tuotantotalous. Arvostamme tätä merkittävää yhteistyötä erittäin korkealle”, sanoo tuotantotalouden professori Kim Wikström Åbo Akademin tuotantotalouden laboratoriosta.

”Olemme todella tyytyväisiä tähän sopimukseen, joka tulee lähentämään yritystämme ja Åbo Akademin tieteellistä osaamista entisestään. Tekniset alat ovat laivanrakennuksessa luonnollisesti avainasemassa, mutta yhteinen tavoitteemme, kestävämpi meriteollisuus, tarvitsee myös monien muiden tieteenalojen huippuosaajia. Turun alueen hienot opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet tarjoava tähän vahvat puitteet. Nyt solmittu sopimus varmistaa, että laajennamme omalta osaltamme akatemian ja elinkeinoelämän vuorovaikutteisuutta”, iloitsee Meyer Turun toimitusjohtaja Tim Meyer.

”Teollisuuden ja yliopistojen yhteistyö on arvokasta. Meyerin kanssa tehtävä yhteistyö vihreän siirtymän kaltaisen tärkeän asian eteen on erittäin merkityksellistä. Lisääntyvä poikkitieteellisyys tulee viemään meitä jatkuvasti lähemmäs yhteistä suurta päämääräämme”, sanoo Åbo Akademin rehtori Mikael Lindfelt.

Lisätiedot:

Kim Wikström, Åbo Akademi
Puh: +358 469216459
S-posti: Kim.Wikstrom@abo.fi

Marjo Keiramo, Meyer Turku
Puh: +358 50 5363 627
S-posti: marjo.keiramo@meyerturku.fi