Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi med på Östersjödagen – vill inspirera till gärningar för Östersjöns bästa

Östersjödagen är en årligen återkommande festdag som ordnas för att fira havet och öka kunskaperna om dess mångskiftande natur, kultur och historia. Åbo Akademi är en av Östersjödagens officiella samarbetspartner och medverkar i flera programpunkter. I år går Östersjödagen av stapeln torsdagen den 26 augusti.

– Åbo Akademi har en lång tradition av Östersjöforskning. Vi hoppas att deltagarna i Östersjödagen både kan ta med sig ny kunskap om vårt hemhav och inspireras till gärningar för Östersjöns bästa, säger Anna Törnroos-Remes, biträdande professor inom forskningsprofilen Havet vid Åbo Akademi.

Åbo Akademis marinbiologer utmanar alla att fira Östersjödagen genom att själva prova på havsforskning. Genom att delta i medborgarforskningskampanjen ”Vem äter blåstång?” kan vem som helst ta reda på hur mycket liv det finns bland blåstången i de finländska havsområdena. Det är lätt att delta, du behöver bara ta med dig ett tvättfat och besöka en havsstrand där det växer blåstång. Klicka här för att läsa mer om hur du kan delta.

Jaana Kouri, forskare inom forskningsprofilen Havet och projektet SeaHer vid Åbo Akademi, ordnar också en kreativ skrivverkstad där deltagarna får skriva om sina observationer, känslor och minnen av Östersjön. Vad säger havet till oss, vad säger vi till havet? Workshopen hålls på distans i Zoom kl. 18.30–19.45. Handledningen sker på finska, men deltagarna kan skriva på vilket språk de vill. Klicka här för mera information och anmälan.

Tony Cederberg, amanuens vid Åbo Akademis biologiska forskningsstation Husö, deltar för sin del i Östersjödagens festligheter på Åland med en öppen föreläsning om Östersjöns status med fokus på vattnen kring Åland. Klicka här för att läsa mera om programmet.

Finlands havsforskare kommer under Östersjödagen dessutom att berätta om sin forskning i sociala medier. Ta del av deras inlägg genom att följa hashtaggarna #TutkinItämerta #Itämeripäivä #IstudyBalticSea #BalticSeaDay #JagForskarÖstersjön #Östersjödagen.

Klicka här för att läsa mera om Östersjödagen och hur du kan delta.

Åbo Akademis profileringsområde Havet är ett av universitetets tyngdpunktsområden inom forskning. Målsättningen är att finna lösningar som möjliggör samexistensen av moderna samhällen och hav som främjar global hållbar tillväxt.