Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Vem äter blåstång? Räkna smådjur och prova på att vara marinbiolog i sommar

Hjälp Åbo Akademis forskare att ta reda på hur mycket liv det finns bland blåstången i olika delar av de finländska havsområdena. Undersök blåstången vid en strand nära dig, på stugan eller under en båtutflykt.

Blåstången är en av Östersjöns viktigaste nyckelarter och den har stor betydelse för artmångfalden i Östersjön.

Bland blåstången rör sig otaliga ryggradslösa djur som använder tången som skydd och föda. Vanliga arter i tångbältet är tånggråsuggor, -märlor, -räkor, musslor, snäckor men också olika arter av småfisk. De små djuren blir lätt föda för fisk och fågel och tånghabitaten är därför viktiga för att upprätthålla näringskedjorna i vårt hav.

Blåstång som växer vid en klippig strand.
Blåstångsbälte i Skärgårdshavet. Foto: Henna Rinne
Blåstångsrev.
Blåstången trivs på skärgårdens klippbottnar. Den är en viktig habitatbildande art och många smådjur och fiskar trivs bland blåstången. Foto: ÅlandSeaMap/Åbo Akademi

Även om blåstången och dess betydelse har undersökts ingående finns det fortfarande frågetecken. Forskarna känner till vilka djurarter som lever bland blåstången men det är ännu oklart i vilken omfattning de förekommer och i vilken mån mängderna varierar under olika tidpunkter och i olika havsområden.

Här efterlyser Åbo Akademis forskare i marinbiologi hjälp av allmänheten.

– Vi önskar att personer som rör sig vid kusten i sommar vill hjälpa oss att ta reda på hur mycket djur det finns i blåstången på olika ställen, säger Tiina Salo, projektforskare i marinbiologi vid Åbo Akademi.

– Det är en fin möjlighet att lära sig mera om undervattensnaturen och samtidigt hjälpa till med den omfattande och tidskrävande datainsamlingen. I stället för att några enstaka marinbiologer samlar in data kan vi med allmänhetens hjälp vara tiotals eller hundratals algforskare, säger Salo.

Provtagningen går till så att man plockar en tångruska, skakar den ovanför ett tvättfat och räknar smådjuren som faller ur ruskan. Resultatet, tillsammans med uppgifter om tångruskans storlek och var provtagningen gjorts skickas sedan till forskarna antingen via e-post till blastang@abo.fi eller som sms eller whatsapp-meddelande till numret +358 44 973 9156.

– Vem som helst kan vara med och samla in data. Passa på att undersöka blåstången vid sommarstugan, på stranden eller under en båtutflykt. Provtagningen tar 15–30 minuter och den är lätt och rolig att göra till exempel med barnen, säger Tiina Salo.

Två personer vid stranden.
Åbo Akademis forskare Tiina Salo (t.v.) och Henna Rinne studerar mångfalden av smådjur som trivs i blåstångsbältet. Foto: Sonja Salovius-Laurén
Små djur i ett tvättfat.
Om man skakar en blåstångsruska över ett tvättfat, kan man hitta bl.a. slamkrabbor, musslor och tångräkor. Foto: Henna Rinne

Projektet ”Vem äter blåstång?” pågår hela sommaren och hösten. Noggrannare instruktioner för provtagningen hittar du på adressen www.abo.fi/vematerblastang. Följ projektet i sociala medier och tagga egna fynd med #vemäterblåstång och #skakaruska.

Projektets målsättning är också att informera allmänheten om den spektakulära undervattensnaturen och därför har forskarna låtit producera en kortdokumentär om livet i blåstången. Du kan se dokumentären här.

För mera information, kontakta:

Tiina Salo
projektforskare, miljö- och marinbiologi, Åbo Akademi
tsalo@abo.fi

Henna Rinne
projektforskare, miljö- och marinbiologi, Åbo Akademi
+358 50 305 7143
henna.rinne@abo.fi

Sonja Salovius-Laurén
specialforskare, miljö- och marinbiologi, Åbo Akademi
sonja.salovius-lauren@abo.fi