Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi får juristutbildning på magisternivå

 

Åbo Akademi har beviljats utbildningsrätt till ett fullskaligt juristprogram från kandidat till doktorsexamen. Den utvidgade juristutbildningen inleds 2023.

Magisterutbildningen i juridik vid Åbo Akademi ska enligt planerna fördjupa sig särskilt inom två områden: utrikeshandel och kommersiell juridik samt internationell rätt och mänskliga rättigheter. De är redan i dag viktiga fokus i undervisningen och forskningen vid Åbo Akademi.

– Den utvidgade utbildningen ger de studerande mångsidigare möjligheter och ger en bättre förutsättning att motsvara de regionala behoven. Vi är mycket glada över den här reformen som alla i förlängningen vinner på och ser fram emot ett gott samarbete med de andra universiteten. Vi ser fram emot att  bygga upp en stark juridisk kompetensmiljö med förgreningar i väldigt många sammanhang, säger Mikael Lindfelt, tf. rektor vid Åbo Akademi.

Åbo Akademis utbildningsrätt inom det juridiska utbildningsområdet omfattar i dag rättsnotarieexamen på kandidatnivå. För att förbättra tillgången till en kontinuerlig studiestig och för att möta behovet av juridisk kompetens på svenska har Åbo Akademi anhållit om fullständig utbildningsrätt inom det juridiska utbildningsområdet.

Den utvidgade utbildningsrätten beviljades av Antti Kurvinen, forsknings- och kulturminister (C) under måndagen 10.1.2022.

Mera information:

Mikael Lindfelt, tf. rektor vid Åbo Akademi
Telefon: 050 544 2628
e-post mikael.lindfelt@abo.fi