Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Internationellt seminarium utvecklar djurrätten

På onsdagen den 19 september 2018 står Åbo Akademi värd för ett internationellt seminarium i djurrätt, som ordnas inom ramen av Educational Group of Animal Law Studies (EGALS). EGALS är ett internationellt samarbetsnätverk som Birgitta Wahlberg, djurrättsforskare och universitetslärare i offentlig rätt vid Åbo Akademi, deltar i.

Seminariets gästföreläsare Steven M. Wise är en världskänd amerikansk jurist bekant från dokumentärfilmen Unlocking the Cage (2016). Dokumentären handlar om Wises och hans forskargrupps arbete för ett erkännande av djurs juridiska personstatus och vissa djurs grundläggande rättigheter.

I Finland arbetar Finlands djurrättsjurister rf. med samma tema men – eftersom vårt rättssystem är annorlunda – genom konkreta förslag till grundlagsändringar i stället för konkreta rättsfall.

– Samexistensen mellan människor och andra djur kan förbättras till exempel genom att skriva in vissa djurgrundrättigheter i grundlagen. Finlands djurrättsjurister förordar inte att man ger mänskliga rättigheter åt djur, utan djurrättigheter. De finländska djurrättarna kommer också att delta på seminariet, till exempel Visa Kurki, Tarja Koskela och Tero Kivinen, säger Wahlberg.

– De som befinner sig i en svag rättslig position bör försvaras. I vår tid är de svagaste djuren. Samtidigt bör blivande jurister få utbildning i vad djurrätt är som ett rättsvetenskapligt ämne bland andra. På så sätt kan rättvisa bli rättvist för alla.

Bland seminariets övriga besökare återfinns flera stora namn inom djurrätt. Dekanus Pamela D. Frasch från Lewis & Clark Law School har 25 års erfarenhet av undervisning i djurrätt. Rättsfilosof, professor Tomasz Pietrzykowski från University of Silesia in Katowice, Polen, har bland annat skrivit om djurs rättsliga status. Gieri Bolliger från Schweitz är ledare för Tier Im Recht och har skrivit flera böcker om djurs värdighet som erkänts i lagstiftningen i Schweitz.

Målet med seminariet är dels att definiera det rätt nya och alltmer växande rättsvetenskapliga ämnet djurrätt, men också att eventuellt inleda ett samarbete i form av lärarutbyte mellan Åbo Akademi och Lewis & Clark Law School, i avsikt att utveckla och öka förståelsen för det juridiska tänkandet i olika rättssystem inom området av djurrätt. Intervjuer kan ordnas genom att kontakta Birgitta Wahlberg, kontaktuppgifter nedan.

Mera information om Steven M. Wises arbete för djurs rättigheter finns på engelska på webbsidan https://www.nonhumanrights.org/who-we-are/

Finlands djurrättsjuristers förslag med motiveringar hittas också på webben: www.elaintenvuoro.fi (på finska).

 

Mera information
Birgitta Wahlberg
Universitetslärare i offentlig rätt vid Åbo Akademi
Tfn: 040-5636107
E-post: birgitta.wahlberg@abo.fi