Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademi får juridikprofessur med fokus på självstyrelse och autonomi

Finlands statsråd uppmärksammar Ålands hundra år av självstyre med en donationsprofessur vid utbildningsprogrammet i juridik vid Åbo Akademi.

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, överräckte formellt donationen till Åbo Akademis rektor Mikael Lindfelt under Europaforum i Åbo den 26 augusti.

För att uppmärksamma statsrådets donationsprofessur ordnades också en panel under Europaforum där ledande politiker och Ålandsforskare diskuterade Ålands roll i Europa i tider av internationell oro och globala problem.

Öka förståelsen för självstyrelsens betydelse

Målet för den tioåriga professuren är att stärka den vetenskapliga forskningen inom självstyre och autonomi. Avsikten är också att den nya professuren ska komplettera forskningen och undervisningen kring rättsstatsprincipen.

– Ålands självstyre är ett exempel på en lyckad självstyrelselösning och är en viktig del av den finländska demokratin. Vi på Åbo Akademi är glada och stolta över att få vara med och förvalta den här donationen som ökar förståelsen för självstyrelsens betydelse och effekter, säger Mikael Lindfelt.

Thomas Blomqvist, Bert Häggblom, Veronica Thörnroos, Mikael Lindfelt
Thomas Blomqvist (fr.v.), minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Veronica Thörnroos, lantråd, Bert Häggblom, talman, Mikael Lindfelt, rektor för Åbo Akademi.
Thomas Blomqvist
Den åländska självstyrelsen är ingen dammig relik, utan är stabil och levande, sade minister Thomas Blomqvist i sitt tal.

Hittills har det inte funnits någon motsvarande professur i Finland, så i det avseende är befattningen unik.

– Gåvan innebär att den juridiska forskningen kring Ålands självstyre och autonomifrågor som också tidigare bedrivits vid Åbo Akademi får ett starkare och mer kontinuerligt fokus. Detta fokus framhåller den principiella betydelsen hos självstyrelsearrangemanget och ställer landskapets rättsordning i relation till den övriga finländska rättsordningen och EU:s rättsordning, säger Markku Suksi, professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi.

Professuren bidrar också till att de åländska behoven av personer med expertis i självstyrelsejuridik på sikt kommer att tillgodoses på ett mera tillfredsställande sätt än hittills, säger Suksi.

Ålandsmodellen ständigt aktuell

Suksi framhåller att självstyrelsejuridiken aldrig blir så att säga färdig, vare sig beträffande Åland eller beträffande autonomier på andra håll i världen, utan den är dynamisk. Nya juridiska frågeställningar uppstår ständigt, både för Ålands del och för autonomier som blir aktuella på andra håll.

Thomas Blomqvist, Mikael Lindfelt
Vi är glada och stolta över att få förvalta den här donationen som möjliggör en professur alldeles unik i sitt slag, sade rektor Mikael Lindfelt.

– Ålandsmodellen har redan många gånger använts som utgångspunkt för diskussioner i sådana sammanhang där självstyrelse utlovas i utbyte mot fred. Det är viktigt att ständigt informera om Ålandsarrangemanget även internationellt för att delge fördelarna med arrangemanget, säger Suksi.

Enligt planerna besätts den nya professuren från och med början av höstterminen 2023, samtidigt som verksamheten inom den nya fullskaliga juristutbildningen vid Åbo Akademi inleds.

Mera information:

Markku Suksi, professor i offentlig rätt, Åbo Akademi
tfn: +358 46 921 9338
e-post: markku.suksi@abo.fi