Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Åbo Akademille autonomian kysymyksiin keskittyvä oikeustieteen professuuri

Suomen valtioneuvosto lahjoittaa Ahvenanmaan itsehallinnon satavuotisjuhlan kunniaksi professuurin Åbo Akademin oikeustieteen koulutusohjelmaan.

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist luovutti lahjoituksen virallisesti Åbo Akademin rehtorille Mikael Lindfeltille Turussa järjestetyn Eurooppa-foorumin yhteydessä 26. elokuuta.

Valtioneuvoston lahjoittama professuuri huomioitiin myös järjestämällä Eurooppa-foorumissa paneelikeskustelu, jossa johtavat poliitikot ja Ahvenanmaahan perehtyneet tutkijat keskustelivat Ahvenanmaan roolista Euroopassa kansainvälisesti rauhattomana ja globaalien ongelmien värittämänä aikana.

Laajempaa ymmärrystä itsehallinnon merkityksestä

Kymmenvuotisen professuurin tavoitteena on vahvistaa itsehallinnon ja autonomian tieteellistä tutkimusta. Lisäksi uudella professuurilla halutaan täydentää oikeusvaltioperiaatteen tutkimusta ja opetusta.

– Ahvenanmaan itsehallinto on esimerkki onnistuneesta itsehallintoratkaisusta ja tärkeä osa suomalaista demokratiaa. Me Åbo Akademissa olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että saamme hallinnoida tätä lahjoitusta, joka lisää ymmärrystä itsehallinnon merkityksestä ja vaikutuksista, sanoo Mikael Lindfelt.

Thomas Blomqvist, Bert Häggblom, Veronica Thörnroos, Mikael Lindfelt
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist, maaneuvos Veronica Thörnroos, Ahvenanmaan maakuntapäivien puhemies Bert Häggblom ja Åbo Akademin rehtori Mikael Lindfelt.
Thomas Blomqvist
Ahvenanmaan itsehallinto on vakaa ja elävä, totesi ministeri Thomas Blomqvist puheessaan.

Suomessa ei tätä ennen ole ollut vastaavaa professuuria, joten siinä mielessä tehtävä on ainutlaatuinen.

– Åbo Akademissa on aiemminkin harjoitettu Ahvenanmaan itsehallinnon ja autonomian kysymysten oikeustieteellistä tutkimusta, ja nyt saamamme lahjoitusprofessuuri tukee tutkimuksen jatkuvuutta. Tutkimuksessa painotetaan itsehallinnon periaatteellista merkitystä ja tarkastellaan Ahvenanmaan maakunnan oikeusjärjestystä suhteessa muun Suomen ja EU:n oikeusjärjestykseen, sanoo Åbo Akademissa julkisoikeuden professorina toimiva Markku Suksi.

Professuuri auttaa entistä paremmin vastaamaan Ahvenanmaan tarpeisiin saada erityisesti itsehallinto-oikeuteen perehtyneitä asiantuntijoita, sanoo Suksi.

Ahvenanmaan malli on aina ajankohtainen

Suksi toteaa, että itsehallinnon lainsäädäntöön liittyvät asiat eivät koskaan tule valmiiksi vaan elävät koko ajan, oli sitten kyse Ahvenanmaasta tai autonomioista muualla maailmassa. Uusia juridisia ongelmia syntyy jatkuvasti sekä Ahvenanmaalla että eri puolilla maailmaa ajankohtaisilla itsehallintoalueilla.

Thomas Blomqvist, Mikael Lindfelt
Olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että saamme hallinnoida tätä lahjoitusta, joka mahdollistaa täysin ainutlaatuisen professuurin, sanoi rehtori Mikael Lindfelt.

– Ahvenanmaan mallia on monesti käytetty lähtökohtana tilanteissa, joissa itsehallintoa tarjotaan vastineeksi rauhasta. On tärkeää jatkuvasti pitää esillä Ahvenanmaan itsehallintoratkaisua ja sen hyötyjä myös kansainvälisissä yhteyksissä, Suksi toteaa.

Suunnitelmien mukaan uusi professuuri täytetään syyslukukauden 2023 alusta alkaen eli samaan aikaan kun uusi täysimittainen oikeustieteen koulutus käynnistyy Åbo Akademissa.

Lisätietoja:

Markku Suksi,  julkisoikeuden professori, Åbo Akademi
puh. +358 46 921 9338
sähköposti: markku.suksi@abo.fi