Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Statsrådet uppmärksammar Ålands hundra år av självstyrelse med professur vid Åbo Akademi

Statsrådet har för avsikt att föreslå ett anslag på 1,3 miljoner euro för en gåva med anledning av hundraårsjubileet av Ålands självstyrelse. Avsikten är att uppmärksamma jubileet med en donationsprofessur vid utbildningsprogrammet i juridik vid Åbo Akademi 2023–2032, skriver statsrådet i ett pressmeddelande.

Ålands självstyrelsesystem är ett exempel på en lyckad självstyrelselösning och en del av den finländska demokratin. Målet för den tioåriga professuren är att stärka forskningen i självstyrelse och autonomi och att på ett övergripande sätt öka förståelsen för självstyrelsens betydelse och effekter.

Målet är också att stärka universitetsforskningen och den vetenskapliga forskningen i fråga om självstyrelse och autonomi. I Finland finns det för närvarande ett rätt litet antal forskare eller professorer inom offentlig rätt eller samhällsvetenskaper som har forskat i Ålands självstyrelse eller mer allmänt i självstyrelsefrågan. Avsikten är också att den nya professuren ska komplettera den forskning och undervisning som gäller rättsstatsprincipen.

Anslaget ingår i regeringens andra tilläggsbudgetproposition för 2022, som överlämnas till riksdagen den 25 maj 2022.

Ålands hundra år av självstyrelse uppmärksammas på många olika sätt. Jubileumsåret kulminerar vid lagtingets hundraårsdag den 9 juni 2022 med en fest där staten officiellt ska överräcka sin gåva till landskapet.