Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi börjar öppna upp verksamheten 14 maj

Åbo Akademi börjar gradvis öppna upp verksamheten på campus från och med den 14 maj och framåt.

Återgången sker gradvis och kontrollerat, i enlighet med myndigheternas anvisningar och begränsningar, och i enlighet med gemensamma riktlinjer överenskomna med andra universitet och med undervisnings- och kulturministeriet.

Merparten av all undervisning och forskning fortsätter dock på distans hela vårterminen.

Åbo Akademis ledning jobbar som bäst med att ta fram en detaljerad plan för en stegvis återanpassning av verksamheten.

– Just nu är fokus på tre frågor: Öppnandet av biblioteken, organiseringen av viss undervisning såsom praktik i skolan, och forskningens återgång till utrymmen på campus, särskilt den forskning som inte kan utföras på distans, säger rektor Moira von Wright.

– Våra forskare behöver få tillgång till laboratorier och andra nödvändiga lokaler, men under förhållanden där vi fortsätter att undvika smittspridning.

Mer information om återanpassningsplanen skickas till personal och studerande i början av nästa vecka. Har du frågor, vänd dig till coronainfo@abo.fi.

 

Klicka här för att läsa rektors blogginlägg om hur Åbo Akademi jobbar för att återanpassa verksamheten.

Klicka här för att läsa Unifi:s pressmeddelande: Universiteten förbereder sig för nästa skede av coronaepidemin – ”Regeringens beslut gör det möjligt för universiteten att fortsätta sin verksamhet under säkra förhållanden trots exceptionella omständigheter”

Klicka här för information om vårens antagning.