Skriv här det du söker efter!

Förändrade kriterier i antagningen 2020

Förändrade kriterier i antagningen 2020

Antagning under coronavirussituationen

På den här sidan har Åbo Akademi samlat alla de antagningskriterier som ändrar i samband med antagningen till grundexamensstudier i Gemensam ansökan 2020.

De finländska universiteten har konstaterat att det på grund av coronavirussituationen inte är tryggt att ordna urvalsprov på traditionellt sätt. I och med detta befinner vi oss i en situation där vi måste göra ändringar i antagningskriterierna 2020 även om ansökningstiden redan gått ut. Ändringarna gäller alla de ansökningsmål som antar på basis av urvalsprov. Antagningskriterierna som har publicerats i Studieinfo gäller till de delar som inte krävt ändring. På den här webbsidan hittar du alla de ansökningsmål vars antagningskriterier vi varit tvungna att ändra samt länkar till tilläggsinformation. Vi har också sammanställt anvisningar för hur du deltar i elektroniska prov samt svar på vanliga frågor.
För anhållan om individuella arrangemang i samband med urvals- och språkprov, se informationen längst ned på sidan.

 

 

 

 

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

 

Ansökningsmål Andel som antas på basis av student­examensbetyg Tröskelkrav i betygs­antagningen Urvalsprov Ändring till tidigare godkända kriterier
Kultur, historia och filosofi 90 % (54 st) Minst vitsordet C i modersmålsprovet 10 % (6 st) antas på basis av urvalsprov

Urvalsprovet är tvådelat.

Del 1: Digitalt urvalsprov 1.6.2020 kl. 12:00-14:00

Del 2: Digitalt eller fysiskt urvalsprov

Mera info om urvalsprovet: ÅA:s gemensamma urvalsprov

Andelen som antas på basis av betyg höjs från 70 % till 90 %

Tvådelat urvalsprov, varav åtminstone del 1 är digitalt

Utbildningslinjen avstår från egen B-del i urvalsprovet

Engelska språket och litteraturen 80 % (12 st) Inga tröskelkrav 20 % (3 st) antas på basis av urvalsprov

Urvalsprovet är tvådelat.

Del 1: Elektroniskt urvalsprov 26.5.2020 kl. 10.00-11.00
Tid att göra provet är 50 min. Inga förberedelser krävs.

Info om förhandsåtgärder

Del 2: Muntligt prov 2.6.2020
Tio sökande kallas till del 2 på basis av resultat i elektroniska urvalsprovet. Kallelser skickas senast 29.5.2020. Inga förberedelser krävs.

Andelen som antas på basis av betyg höjs från 51 % till 80 %

Tvådelat urvalsprov

Finska språket 90 % (8 st) Inga tröskelkrav 10 % (1 st) antas på basis av urvalsprov

Urvalsprovet är tvådelat och ger max 60 poäng. Urvalsprovet mäter de sökandes förutsättningar för att studera finska.

Del 1: Motivationsbrev på finska (500 ord)
Begäran om motivationsbrev skickas till sökande i slutet av vecka 22. Motivationsbrevet ger max 20 poäng. Inlämning av brevet är senast 5.6.2020.

Del 2: Muntligt prov 15.6.2020
Max tio sökande kallas till del 2 på basis av motivationsbrevet. Inga förberedelser krävs. Provet ger max 40 poäng.

Andelen som antas på basis av betyg höjs från 60 % till 90 %

Tvådelat urvalsprov

Franska språket och litteraturen 90 % (6 st) Inga tröskelkrav 10 % (1 st) antas på basis av urvalsprov

Urvalsprovet är tvådelat och ger max 60 poäng. Urvalsprovet mäter de sökandes förutsättningar för att studera franska.

Del 1: Motivationsbrev på franska (500 ord)
Begäran om motivationsbrev skickas till sökande i slutet av vecka 22. Motivationsbrevet ger max 20 poäng. Inlämning av brevet är senast 5.6.2020.

Del 2: Muntligt prov 12.6.2020
Max tio sökande kallas till del 2 på basis av motivationsbrevet. Tillsammans med kallelse skickas information om material som ska läsas före det muntliga provet som förberedelse. Provet ger max 40 poäng.

Andelen som antas på basis av betyg höjs från 60 % till 90 %

Tvådelat urvalsprov

Ryska språket och litteraturen 90 % (5 st) Inga tröskelkrav 10 % (1 st) antas på basis av urvalsprov

Urvalsprovet mäter de sökandes förutsättningar för att studera ryska.

Motivationsbrev på svenska (500 ord) fungerar som urvalsprov.

Begäran om motivationsbrev skickas till sökande i slutet av vecka 22. Inlämning av brevet är senast 5.6.2020. Brevet ger max 60 poäng.

Andelen som antas på basis av betyg höjs från 60 % till 90 %

Motivationsbrevet fungerar som urvalsprov

Svenska språket 86 % (12 st) Inga tröskelkrav 14 % (2 st) antas på basis av urvalsprov

Urvalsprovet är tvådelat och ger max 60 poäng. Urvalsprovet mäter de sökandes förutsättningar för att studera svenska.

Del 1: Motivationsbrev på svenska (500 ord)
Begäran om motivationsbrev skickas till sökande i slutet av vecka 22. Motivationsbrevet ger max 20 poäng. Inlämning av brevet är senast 5.6.2020.

Del 2: Muntligt prov 16.– 17.6.2020
Max tio sökande kallas till del 2 på basis av motivationsbrevet. Inga förberedelser krävs. Provet ger max 40 poäng.

Andelen som antas på basis av betyg höjs från 60 % till 86 %

Tvådelat urvalsprov

Tidigare tröskelkrav stryks

Tyska språket och litteraturen 80 % (7 st) Inga tröskelkrav 20 % (2 st) antas på basis av urvalsprov

Urvalsprovet är tvådelat och ger max 60 poäng. Urvalsprovet mäter de sökandes förutsättningar för att studera tyska.

Del 1: Motivationsbrev på tyska (500 ord)
Begäran om motivationsbrev skickas till sökande i slutet av vecka 22. Motivationsbrevet ger max 20 poäng. Inlämning av brevet är senast 5.6.2020.

Del 2: Muntligt prov 15.6.2020
Max tio sökande kallas till del 2 på basis av motivationsbrevet. Tillsammans med kallelse skickas information om material som ska läsas före det muntliga provet som förberedelse. Provet ger max 40 poäng.

Andelen som antas på basis av betyg höjs från 60 % till 80 %

Tvådelat urvalsprov

Teologi 90 % (20 st) Inga tröskelkrav 10 % (2 st) antas på basis av urvalsprov

Urvalsprovet är tvådelat.

Del 1: Digitalt urvalsprov 1.6.2020 kl. 12:00-14:00

Del 2: Digitalt eller fysiskt urvalsprov

Mera info om urvalsprovet: ÅA:s gemensamma urvalsprov

Andelen som antas på basis av betyg höjs från 51 % till 90 %

Tvådelat urvalsprov, varav åtminstone del 1 är digitalt

Psykologi 89 % (34 st) kallas till lämplighetsbedömning på basis av studentexamen.

Ifall flera sökande får samma poäng sker gallring enligt:
1. realprovet i psykologi
2. matematikprovet
3. modersmålsprovet
4. det bästa realprovet (ej psykologi)
5. det bästa språkprovet (ej modersmål)

Om maximalt 3 sökande därefter har samma poäng kallas samtliga. Om flera än 3 sökande har samma poäng kallas bland dessa 3 sökande på basis av lottning.

Inga tröskelkrav 11 % (4 st) kallas till lämplighetsbedömning på basis av urvalsprov.

Om maximalt 3 sökande har samma poäng kallas alla till lämplighetsbedömning. Om flera än 3 sökande har samma poäng kallas bland dessa 3 sökande till lämplighetsbedömning på basis av lottning.

Det skriftliga urvalsprovet är ÅA:s gemensamma urvalsprov som ordnas digitalt 1.6.2020 kl. 12.00-14.00. Mera information om ÅA:s gemensamma urvalsprov.

Andelen som kallas till lämplighetsbedömning på basis av betyg höjs från 51 % till 89 %

Utbildningen deltar i ÅA:s gemensamma urvalsprov 1.6.2020

Lämplighetsbedömningarna genomförs via Zoom. Mera information om lämplighetsbedömningarna.

Logopedi 86 % (12 st)

Ifall flera sökande får samma poäng sker gallring enligt:
1. modersmålsprovet
2. matematikprovet
3. det bästa språkprovet (ej modersmål)
4. det bästa realprovet

Om maximalt 3 sökande därefter har samma poäng antas samtliga. Om flera än 3 sökande har samma poäng antas av dessa 3 sökande på basis av lottning.

Minst vitsordet M i modersmålsprovet 14 % (2 st)

Om maximalt 3 sökande därefter har samma poäng antas samtliga. Om flera än 3 sökande har samma poäng antas av dessa 3 sökande på basis av lottning.

Det skriftliga urvalsprovet är ÅA:s gemensamma urvalsprov som ordnas digitalt 1.6.2020 kl. 12.00-14.00. Mera information om ÅA:s gemensamma urvalsprov.

Andelen som antas på basis av betyg höjs från 70 % till 86 %

Utbildningen deltar i ÅA:s gemensamma urvalsprov 1.6.2020

 

 

 

 

 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

 

Ansökningsmål Andel som antas på basis av student­examensbetyg Tröskelkrav i betygs­antagningen Urvalsprov Ändring till tidigare godkända kriterier
Kemi- och processteknik 80 % (36 st) Minst vitsord C i studentexamen i något av ämnena lång matematik, fysik eller kemi 20 % (9 st) antas på basis av urvalsprov

DIA-urvalsprov i två steg

Mera information om urvalsprovet: DI-urvalsprov

DI-provmaterialet publiceras på DIA-gemensamma antagningens webbsidor när provet börjar: https://dia.fi/sv/jag-vill-bli-diplomingenjor/urvalsprov/

Andelen som antas på basis av betyg höjs från 70% till 80%

Tvådelat urvalsprov, varav åtminstone del 1 är digitalt

Tröskelkravet i betygsantagningen i lång matematik sänks från M till C

Mera information om antagningen: Antagning till DI-ansökningsmål

Datateknik 80 % (24 st) Minst vitsord C i studentexamen i något av ämnena lång matematik, fysik eller kemi 20 % (6 st) antas på basis av urvalsprov

DIA-urvalsprov i två steg

Mera information om urvalsprovet: DI-urvalsprov

DI-provmaterialet publiceras på DIA-gemensamma antagningens webbsidor när provet börjar: https://dia.fi/sv/jag-vill-bli-diplomingenjor/urvalsprov/

Andelen som antas på basis av betyg höjs från 70% till 80%

Tvådelat urvalsprov, varav åtminstone del 1 är digitalt

Tröskelkravet i betygsantagningen i lång matematik sänks från M till C

Mera information om antagningen: Antagning till DI-ansökningsmål

Datavetenskap 70 % (14 st) Inga tröskelkrav 30 % (6 st) antas på basis av urvalsprov

Tvådelat nationellt urvalsprov i datavetensakp

Del 1: Digitalt urvalsprov 25.5.2020 kl. 14:00-18:00

Del 2: Digitalt urvalsprov under vecka 24

Mera info om urvalsprovet: Urvalsprovet i datavetenskap

Andelen som antas på basis av betyg höjs från 55% till 70%

Tvådelat urvalsprov, varav båda delarna är digitala. Del 1 är skriftlig och del 2 är muntlig.

Mera information om antagningen: Urvalsprovssamarbetets hemsida  

Biovetenskaper 80 % (32 st) Inga tröskelkrav 20 % (8 st) antas på basis av urvalsprov

Urvalsprovet är tvådelat

Del 1: Digitalt urvalsprov 1.6.2020 kl. 12:00-14:00

Del 2: Digitalt eller fysiskt urvalsprov

Mera info om urvalsprovet: ÅA:s gemensamma urvalsprov

Andelen som antas på basis av betyg höjs från 70 % till 80 %

Tvådelat urvalsprov, varav åtminstone del 1 är digitalt

Farmaci 70% (18 st) Minst 95 poäng enligt farmacins poängtabell, möjlighet till sänkning om betygskvoten inte fylls på annat vis 30 % (7 st) antas på basis av urvalsprov

Tvådelat nationellt urvalsprov i farmaci

Del 1: Digitalt urvalsprov 27.5.2020 kl. 9:00-12:00

Del 2: Digitalt eller fysiskt urvalsprov under tiden 8.6-12.6.2020

Mera info om urvalsprovet: Urvalsprovet i farmaci

Instruktioner för farmacins urvalsprovs andra skede

Tvådelat urvalsprov, varav åtminstone del 1 är digitalt

Möjlighet till sänkning av tröskelkravet (95 p) i betygsantagningen vid behov

Naturvetenskaper: Matematik, fysik, kemi 80 % (24 st) Inga tröskelkrav 20 % (6 st) antas på basis av urvalsprov

Urvalsprovet är tvådelat.

Del 1: Digitalt urvalsprov 1.6.2020 kl. 12:00-14:00

Del 2: Digitalt eller fysiskt urvalsprov

Mera info om urvalsprovet: ÅA:s gemensamma urvalsprov

Andelen som antas på basis av betyg höjs från 70 % till 80 %

Tvådelat urvalsprov, varav åtminstone del 1 är digitalt

Naturvetenskaper: Geologi 80 % (8 st) Inga tröskelkrav 20 % (2 st) antas på basis av urvalsprov

Urvalsprovet är tvådelat.

Del 1: Digitalt urvalsprov 1.6.2020 kl. 12:00-14:00

Del 2: Digitalt eller fysiskt urvalsprov

Mera info om urvalsprovet: ÅA:s gemensamma urvalsprov

Andelen som antas på basis av betyg höjs från 70 % till 80 %

Tvådelat urvalsprov, varav åtminstone del 1 är digitalt

 

 

 

 

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

 

Ansökningsmål Andel som antas på basis av student­examensbetyg Tröskelkrav i betygs­antagningen Urvalsprov Ändring till tidigare godkända kriterier
Socialvetenskaper 80 % (16 st.) 60 % antas med tröskelkravet C i modersmålet, 20 % antas utan tröskelkrav. 20 % (4 st.) antas genom urvalsprov.

Urvalsprovet är tvådelat.

Del 1: Digitalt urvalsprov 1.6.2020 kl. 12:00-14:00

Del 2: Digitalt eller fysiskt urvalsprov

Mera info om urvalsprovet: ÅA:s gemensamma urvalsprov

Andelen som antas på basis av betyg höjd från 60 till 80 %.
Hälsovetenskaper 80 % (16 st.) Inga tröskelkrav 20 % (4 st.) antas genom urvalsprov.

Urvalsprovet är tvådelat.

Del 1: Digitalt urvalsprov 1.6.2020 kl. 12:00-14:00

Del 2: Digitalt eller fysiskt urvalsprov

Mera info om urvalsprovet: ÅA:s gemensamma urvalsprov

Andelen som antas på basis av betyg höjd från 60 till 80 %.
Klasslärare 80 % går vidare till lämplighetsprovet på basis av betyg. Till lämplighetsprovet kallas minst dubbelt så många sökande (96 st.) som det finns studieplatser.

Mer information på nätverkets webbplats.

Inga tröskelkrav 20 % går vidare till lämplighetsprovet från VAKAVA-provet. Till lämplighetsprovet kallas minst dubbelt så många sökande (24 st.) som det finns studieplatser.

Mer information på nätverkets webbplats.

Andelen som antas på basis av betyg höjd från 60 till 80 %.

Mer information på nätverkets webbplats.

Klasslärare, språkbad 80 % går vidare till lämplighetsprovet på basis av betyg. Till lämplighetsprovet kallas minst dubbelt så många sökande (32 st.) som det finns studieplatser.

Mer information på nätverkets webbplats.

Inga tröskelkrav 20 % går vidare till lämplighetsprovet från VAKAVA-provet. Till lämplighetsprovet kallas minst dubbelt så många sökande (8 st.) som det finns studieplatser.

Mer information på nätverkets webbplats.

Andelen som antas på basis av betyg höjd från 60 till 80 %.

Mer information på nätverkets webbplats.

Lärare inom småbarnspedagogik 80 % går vidare till lämplighetsprovet på basis av betyg. Till lämplighetsprovet kallas minst dubbelt så många sökande (96 st.) som det finns studieplatser.

Mer information på nätverkets webbplats.

Inga tröskelkrav 20 % går vidare till lämplighetsprovet från VAKAVA-provet. Till lämplighetsprovet kallas minst dubbelt så många sökande (24 st.) som det finns studieplatser.

Mer information på nätverkets webbplats.

Andelen som antas på basis av betyg höjd från 60 till 80 %.

Mer information på nätverkets webbplats.

Lärare inom småbarnspedagogik, språkbad 80 % går vidare till lämplighetsprovet på basis av betyg. Till lämplighetsprovet kallas minst dubbelt så många sökande (32 st.) som det finns studieplatser.

Mer information på nätverkets webbplats.

Inga tröskelkrav 20 % går vidare till lämplighetsprovet från VAKAVA-provet. Till lämplighetsprovet kallas minst dubbelt så många sökande (8 st.) som det finns studieplatser.

Mer information på nätverkets webbplats.

Andelen som antas på basis av betyg höjd från 60 till 80 %.

Mer information på nätverkets webbplats.

Speciallärare 80 % går vidare till lämplighetsprovet på basis av betyg. Till lämplighetsprovet kallas minst dubbelt så många sökande (32 st.) som det finns studieplatser.

Mer information på nätverkets webbplats.

Inga tröskelkrav 20 % går vidare till lämplighetsprovet från VAKAVA-provet. Till lämplighetsprovet kallas minst dubbelt så många sökande (8 st.) som det finns studieplatser.

Mer information på nätverkets webbplats.

Andelen som antas på basis av betyg höjd från 60 till 80 %.

Mer information på nätverkets webbplats.

Allmän pedagogik och vuxenpedagogik 80 % (16 st.) Inga tröskelkrav 20 % (4 st.) antas genom VAKAVA-provet.

Mer information på nätverkets webbplats.

Andelen som antas på basis av betyg höjd från 60 till 80 %.

Mer information på nätverkets webbplats.

Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap 80 % (16 st.) Inga tröskelkrav 20 % (4 st.) antas genom VAKAVA-provet.

Mer information på nätverkets webbplats.

Andelen som antas på basis av betyg höjd från 60 till 80 %.

Mer information på nätverkets webbplats.

 

 

 

 

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

 

 

Ansökningsmål Andel som antas på basis av student­examensbetyg Tröskelkrav i betygs­antagningen Urvalsprov Ändring till tidigare godkända kriterier
Ekonomi 90 % (81 st) Totalt 90 % varav:

60 % (54 st) antas på basis av studentexamensbetyg, där tröskelkravet är förstagångssökande med ett godkänt studentexamensprov i lång eller kort matematik, som uppnår minst 77 betygspoäng

30 % (27 st) antas på basis av studentexamensbetyg, utan tröskelkrav (utan krav på matematik) eller krav på minimipoäng. Även andra än förstagångssökande kan antas

10 % (9 st) antas på basis av urvalsprov

Urvalsprovet är tvådelat.

Del 1: Digitalt urvalsprov 2.6.2020 kl. 12:00-13:30

Del 2: Digitalt eller fysiskt urvalsprov 16.6.2020

Mera info om urvalsprovet: http://www.kauppatieteet.fi/sv/

Andelen som antas på basis av betyg höjs från 60 % till 90 %

Tvådelat urvalsprov, varav åtminstone del 1 är digitalt

Rättsnotarie 90 % (20 st) Inga tröskelkrav 10 % (2 st) antas på basis av urvalsprov

Urvalsprovet är tvådelat.

Del 1: Digitalt urvalsprov 1.6.2020 kl. 12:00-14:00

Del 2: Digitalt eller fysiskt urvalsprov

Mera info om urvalsprovet: ÅA:s gemensamma urvalsprov

Andelen som antas på basis av betyg höjs från 40 % till 90 %

Tvådelat urvalsprov, varav åtminstone del 1 är digitalt

Utbildningslinjen avstår från egen B-del i urvalsprovet

Samhällsvetenskaper (Vasa) 85 % (13 st) Totalt 85 % varav:

60 % (9 st) antas på basis av studentexamensbetyg, där tröskelkravet är minst vitsord C i modersmål

25 % (4 st) antas på basis av studentexamensbetyg, utan tröskelkrav (utan vitsordskrav i modersmål)

15 % (2 st) antas på basis av urvalsprov

Urvalsprovet är tvådelat.

Del 1: Digitalt urvalsprov 1.6.2020 kl. 12:00-14:00

Del 2: Digitalt eller fysiskt urvalsprov

Mera info om urvalsprovet: ÅA:s gemensamma urvalsprov

Andelen som antas på basis av betyg höjs från 60 % till 85 %

Tvådelat urvalsprov, varav åtminstone del 1 är digitalt

Samhällsvetenskaper (Åbo) 90 % (63 st) Totalt 90 % varav:

60 % (42 st) antas på basis av studentexamensbetyg, där tröskelkravet är minst vitsord C i modersmål

30 % (21 st) antas på basis av studentexamensbetyg, utan tröskelkrav (utan vitsordskrav i modersmål)

10 % (7 st) antas på basis av urvalsprov

Urvalsprovet är tvådelat.

Del 1: Digitalt urvalsprov 1.6.2020 kl. 12:00-14:00

Del 2: Digitalt eller fysiskt urvalsprov

Mera info om urvalsprovet: ÅA:s gemensamma urvalsprov

Andelen som antas på basis av betyg höjs från 60 % till 90 %

Tvådelat urvalsprov, varav åtminstone del 1 är digitalt

 

 

 

Anhållan om individuella arrangemang i samband med urvals- och språkprov

Om du anhållit om individuella arrangemang i samband med urvalsprov eller språkprov så är din ansökan samt beslutet om arrangemangen i kraft även gällande de förändrade antagningskriterierna. Den tilläggstid som beviljats/beviljas relateras dock till det nya provets längd. Mera information om detta får du av den högskola du skickat din anhållan till. Om det på grund av de ändrade antagningskriterierna uppstår nya behov av individuella arrangemang ska du omgående ta kontakt med oss. I elektroniska prov är det på den sökandes eget ansvar att se till att kraven på teknisk utrustning och behov av individuella arrangemang kring utrymmena uppfylls.

 

Uppdaterad 8.6.2020