Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi är med på Östersjödagen 2023

Östersjödagen ordnas den sista torsdagen i augusti varje år för att fira havet. Åbo Akademi är en av Östersjödagens officiella samarbetspartner och medverkar i flera programpunkter under torsdagen 31.8.2023.

Östersjödagen har lanserats av John Nurminens Stiftelse med målet att få oss alla att njuta av vårt unika hav, göra konkreta gärningar för havets bästa och samtidigt öka kunskaperna om havets mångskiftande natur, kultur och historia.

Lär dig mera om alger och havsbotten

Åbo Akademis marin- och miljöbiologer ordnar evenemanget Pop-up med Östersjöforskare på salutorget i Åbo klockan 10-15.
Hit välkomnar vi såväl barn som vuxna för att lära sig mera om undervattensvärlden i vår närhet. Forskarna på plats diskuterar gärna om havsbottnens smådjur och vem som äter dem, besökarna får också ta en titt på de vackra skepnaderna och mångfalden av mikroskopiska alger och få reda på vilka hemligheter havsbottnens sediment kan avslöja om Östersjön i nutid och i det förflutna.
På plats i tältet är också Forststyrelsens Naturtjänster som berättar mera om kartering av undervattensmiljön, förvaltning och skötsel av skyddsområden samt miljörestaurering till havs.

Åbo Stadsteater visar ”Algkalendern” på sin stora skärm vid ån 31.8.2023. Algkalendern har producerats av vetenskaps- och konstkollektivet Fern Orchestra tillsammans med Åbo Akademis marinbiolog Conny Sjöqvist. Genom uppvisningen vill upphovsmännen påminna tittarna om mänsklighetens beroende av havens små organismer.

Utställningen Tipping Points har anlänt från Polen

Under dagen kan man också se den turnerande utställningen Tipping Points som bjuder in åskådaren att utforska en värld av den förändring som händer under ytan i våra arktiska hav, och hur vår naturliga miljö och mänskliga samhällen anpassar sig som svar.

Under eftermiddagen 31.8.2023, klockan 15–17, finns Anna Törnroos- Remes, biträdande professor i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi, på plats för att svara på frågor och berätta om forskningen i Arktis och dess koppling till Östersjön och om utställningen.

Utställningen Tipping Points cirkulerar i Europa och Arktis under 2023 och 2024. Fram till 7.9.2023 ställs den ut och arrangeras av Forum Marinum. Genom utställningen vill forskarna inom projektet Ecotip, där Åbo Akademi ingår som partner, lyfta fram det viktiga arbete som forskarsamhället utför för att förstå och förutsäga så kallade ”tipping points” eller brytpunkter i miljöförändringarna, samt belysa hur samhällen har anpassat sig till ständig förändring i den arktiska regionen.