Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Handelshögskolan vid Åbo Akademi firade 95 år

Handelshögskolan vid Åbo Akademi (HHÅA) fyllde 95 år den 15 oktober 2022 och uppmärksammade jubileet med ett 95,5-årskalas för alumner, studenter och medarbetare den 14 mars 2023.

– Vi har inte bara uppnått en anmärkningsvärd ålder, utan nyligen också blivit AACSB-ackrediterade vilket är en av de främsta internationella kvalitetsutmärkelser en handelshögskola kan erhålla. Hurra vad vi är bra, sade en stolt Malin Brännback i sitt öppningstal.

Brännback som är dekan vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik lyfte i sitt tal fram några av handelshögskolans särdrag, vilka AACSB:s granskare särskilt berömt i sin utvärdering: Motiverad och kompetent personal, öppen och förtrolig stämning, tvärvetenskapliga arbetsmetoder inom HHÅA och hela akademin, studentföreningen Merkantila klubbens entreprenörsanda och energi, och entusiastiska och engagerade studenter, medarbetare och alumner.

– Vi har jobbat oerhört hårt för att nå så här långt, och det här är ett gemensamt kvalitetsarbete som fortsätter, sade Brännback.

Enligt Kei Heikkilä, direktör för samverkan vid Åbo Akademi, är handelshögskolans alumner en alldeles särskilt viktig intressegrupp.

– Er kompetens, era erfarenheter och bidrag som mentorer, gästföreläsare och potentiella framtida arbetsgivare för studenterna är oerhört betydelsefull för arbetslivkompetensen i våra utbildningar. Ni har mycket att bidra med till er Alma Mater, sade Heikkilä i sitt tal till deltagarna.

Festligheterna inleddes med ett seminarium med fokus på handelshögskolans utbildning i dag och i framtiden.

Deltagarna hade möjlighet att delta i workshops och diskutera till exempel redovisning av hållbarhet, mediebeteende, metaversum, bekanta sig med ny teknologi i undervisningen och själva testa hur VR-teknik utnyttjas i forskningen.

95,5-årsfesten kulminerade i en festmiddag på Kåren med över 220 deltagare.

Malin Brännback
HHÅA är oerhört viktig för Åbo Akademi och viktig för näringslivet i Åboregionen och hela Finland, sade dekan Malin Brännback.
Under professor Wilhelm Barner-Rasmussens ledning fick deltagarna fundera på och diskutera vad metaversum kan innebära för framtidens näringsliv.
Renáta Sándor
Universitetsläraren Renáta Sándor visade hur VR-teknik kan användas inom forskning.
Matti Skoog
Matti Skoog, professor i redovisning, lyfte fram aktuella utmaningar och frågeställningar inom hållbarhet i redovisning.
Anna-Greta Nyström
Anna-Greta Nyström, forskningsledare i internationell marknadsföring, introducerade deltagarna till den senaste teknologin i undervisningen.