Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

671 finländare deltog i Medborgarparlamentet – en konstruktiv och respektfull diskussion lyckas även på nätet

I medborgarparlamentet fick slumpmässigt utvalda finländare diskutera fyra medborgarinitiativ. Över två tredjedelar av deltagarna deltog under ett veckoslut på nätet och resten samlades till diskussioner på plats i Helsingfors. Gruppernas åsikter om drogpolitik och bränslepriser ändrades i samma riktning.

Försöket med Medborgarparlamentet är även ett vetenskapligt experiment där 671 finländare samlades för att behandla fyra medborgarinitiativ. Deltagarna som är en representativ spegelbild av den finländska befolkningen hörde experter kring de teman som behandlades och samtalade i smågrupper. Målet med Medborgarparlamentet är att komma med genomtänkta synpunkter som kan stödja riksdagens beslutsfattande. Medborgarparlamentet ordnades av Åbo Akademis spetsenhet för forskning i allmän opinion tillsammans med riksdagen, Tammerfors universitet, Sitra och Stanford-universitetet.

Med hjälp av Medborgarparlamentet studerar forskarna bland annat huruvida ett konstruktivt och kunskapsbaserat samtal om komplicerade politiska tvistefrågor lyckas på nätet på samma sätt som i grupper som träffas fysiskt. Deltagarna i Medborgarparlamentet delades slumpmässigt in i tre olika diskussionskontexter: grupper där samtalen modererades av en automatisk moderator (en algoritm) på nätet, grupper där en människa modererade samtalen på nätet och grupper som träffades fysiskt i Helsingfors och vars samtal modererades av en människa.
I projektet undersöker forskarna huruvida diskussionskontexten påverkar åsiktsbildningen, deltagarnas kunskapsnivå och deras politiska åsikter. Även deltagarnas erfarenheter av Medborgarparlamentet i de tre olika kontexterna jämförs.

Deltagarnas åsikter ändrades mot en mer liberal drogpolitik och mot en mer hållbar prissättning av bränsle. Stödet både för brukarrum för droganvändning och en legalisering av cannabis ökade. Samtidigt minskade stödet för en mer skälig bränsleskattning. Även stödet för ett avskaffande av drivkraftsskatten för diesel gick ner. Samtalen där deltagarna samlades fysiskt vid runda bord ledde till något större åsiktsförändringar än samtalen på nätet.

– När diskussionerna förs enligt särskilda samtalsdemokratiska (deliberativa) principer verkar kontexten inte spela någon större roll när det gäller åsiktsförändring eller deltagarnas upplevelser av deltagandet. Nästan alla deltagare tyckte att Medborgarparlamentet var lyckat, säger professor Kimmo Grönlund vid Åbo Akademi.

Forskningsprojektet är historiskt på två sätt. I det provade man för första gången med riksdagen hur ett medborgarparlament kunde stöda riksdagens arbete när den behandlar medborgarinitiativ. Det är också första gången som man systematiskt jämför hur olika typer av moderering fungerar på nätet och i samtal där deltagarna diskuterar öga-mot-öga.

– Våra resultat är särskilt lovande därför att nätdiskussioner som modereras automatiskt är betydligt billigare att ordna. Den automatiskt modererade nätdiskussionen erbjuder därmed en reell möjlighet att göra medborgarna delaktiga och på så sätt förstärka den finländska demokratin, säger professor Kaisa Herne vid Tammerfors universitet.

Reflekterande medborgarpaneler kan erbjuda möjligheter till demokratiutveckling även på andra beslutsnivåer.

– Medborgarparlamentet är ett ypperligt exempel på reflekterande medborgarsamtal. Liknande metoder kan förbättra demokratiska beslut på alla förvaltningsnivåer. Jag är glad över att välfärdsområden och vissa kommuner experimenterar som bäst med liknande medborgarpaneler, säger projektchef Hannu-Pekka Ikäheimo från Sitra.

I Finlands första medborgarparlament deltog i november inalles 671 slumpmässigt utvalda finländare. Alla deltagare fick på förhand balanserad bakgrundsinformation, de samtalade i modererade smågrupper och hörde experter. Av deltagarna diskuterade 237 på nätet på en plattform där en dator modererade samtalen automatiskt. Plattformen har utvecklats vid Stanford-universitetet. Samtidigt modererade utbildade personer nätdiskussioner i smågrupper för 234 deltagare. Slutligen samlades 200 personer i Helsingfors för samtal i smågrupper med var sin utbildad moderator. Alla deltagare får ett arvode om 200 euro. De teman som diskuterades var fyra medborgarinitiativ som handlade om drogpolitik och bränslebeskattning.

Projektets huvudfinansiär är Stiftelsen för Åbo Akademi. Som övriga finansiärer fungerar Sitra och riksdagen. De utskott som i riksdagen behandlar dessa medborgarinitiativ kommer att beakta resultaten från Medborgarparlamentet i sitt arbete.

Mer information om projektet ger
Professor Kimmo Grönlund, Åbo Akademi
Tel. 050 409 6409
e-post: kimmo.gronlund@abo.fi

Professor Kaisa Herne, Tammerfors universitet
Tel. 050 318 69 67
e-post: kaisa.herne@tuni.fi

Riksdagens biträdande generalsekreterare Timo Tuovinen
Tel. 09 432 2012
e-post: timo.tuovinen@eduskunta.fi

Projektchef Hannu-Pekka Ikäheimo, Sitra
Tel. 029 461 8253
e-post: hannu-pekka.ikaheimo@sitra.fi