Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

650 finländare deltar i medborgarparlamentet – drogpolitik och bränslebeskattning som teman

Åbo Akademis spetsenhet för forskning i allmän opinion ordnar tillsammans med riksdagen ett unikt medborgarparlament där slumpmässigt utvalda medborgare deltar i demokratiskt samtal och beslutsfattande.

Medborgarparlamentet utvecklar den finländska demokratin genom att göra folk delaktiga på ett nytt sätt. Syftet är att påvisa hur en genomtänkt folkopinion kunde se ut och låta flera röster komma till tals i det offentliga samtalet. Metoden kan även öka acceptansen av politiska beslut. Vid sidan av Åbo Akademi och riksdagen fungerar Tammerfors universitet, Sitra och Stanford-universitetet som arrangörer.

I september fick 30 000 slumpmässigt utvalda finländare en inbjudan att delta i medborgarparlamentet. Från den gruppen har slutligen 650 deltagare vaskats fram. Deras egenskaper motsvarar det finländska folket i miniatyr. Medborgarparlamentet diskuterar fyra teman som är direkt kopplade till medborgarinitiativ. Tre av dem är redan under behandling i riksdagen, det fjärde torde överlämnas i vår. Två av initiativen berör droger (övervakade brukarrum och legalisering av cannabis), två av dem handlar om beskattning av bensin och diesel.

Deltagarna i medborgarparlamentet samlas under två dagar för att höra experter och samtala i modererade smågrupper. Samtalen följer särskilda principer för samrådsdemokrati (deliberativ demokrati) och genomförs enligt Deliberative Poll®-modellen som har utvecklats av professor James Fishkin vid Stanford-universitetet.
Medborgarparlamentet ordnas under två veckoslut i november. För en vecka sedan diskuterade 450 deltagare i smågrupper på nätet med webbkameror och mikrofoner. Även expertutfrågningarna skedde som webbinarier dvs. seminarier på nätet.

– Experimentet på nätet lyckades över förväntan: deltagarna var med hela helgen och det förekom förvånansvärt få tekniska problem. Denna helg reser resten, ca. 200 deltagare från hela landet till Helsingfors. De är av olika åldrar, har olika utbildning och de tycker olika om de teman som diskuteras. Deltagarna samtalar vid runda bord öga mot öga och lyssnar till experterna på plats. Vi är givetvis lite spända men samtidigt vet vi att allt är planerat i detalj och det borde gå bra, säger professor Kimmo Grönlund vid Åbo Akademi.

I slutet av diskussionerna kartläggs deltagarnas åsikter. På basis av dem skriver forskarteamet en rapport om resultaten. Rapporten överlåts till de utskott som behandlar medborgarinitiativen i riksdagen.

– Målet med medborgarparlamentet är att skapa en konstruktiv diskussionsmiljö där alla blir hörda och respekterade. Som hjälp i diskussionerna finns ett opartiskt informationspaket som deltagarna har fått i förväg. Där presenteras de fyra medborgarinitiativen. På plats finns även experter som är valda så att det finns både neutrala experter och aktörer som argumenterar antingen för eller emot initiativen, säger professor Kaisa Herne vid Tammerfors universitet.

Mer information om medborgarparlamentet:
Professor Kimmo Grönlund, Åbo Akademi
Tel. 050-409 6409
e-post: kimmo.gronlund@abo.fi

Professor Kaisa Herne, Tammerfors universitet
Tel. 050-318 6967
e-post: kaisa.herne@tuni.fi

Timo Tuovinen, riksdagens biträdande generalsekreterare
Tel. 09-432 2012
e-post: timo.tuovinen@eduskunta.fi