Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Pressinbjudan

Medborgarparlamentet: ett historiskt experiment i deltagardemokrati

Tid: Lördag 11.11.2023 klockan 10–12.15 eller 14.15–17.10 eller söndag 12.11 2023 klockan 9.30–15.30
Plats: Sokos Hotel Tripla, Böle, Helsingfors

Om man samlar en grupp som representerar hela befolkningen, ber dem lyssna, fråga och diskutera och sedan kartlägger deras åsikter – kan man då öka mångfalden och acceptansen i riksdagens beslutsfattande och sättet man behandlar medborgarinitiativ? Det här vill Åbo Akademi i samarbete med Tammerfors universitet, riksdagen, Sitra och Stanforduniversitetet ta reda på genom det unika experimentet Medborgarparlamentet. Mediernas representanter är välkomna med!

I början av september fick 30 000 slumpmässigt utvalda finländare inbjudan att delta i ett historiskt experiment som kallas Medborgarparlamentet. Intresset var stort, över 2 300 av dem som fick inbjudan ville delta och av dem valdes en grupp på cirka 600 personer ut som representerar hela Finlands befolkning. Medborgarna ska nu i två dagar i november samlas fysiskt för att lyssna till experter och i små grupper diskutera de frågor som tagits upp i medborgarinitiativen om narkotikapolitik och bränslebeskattning. Efter diskussionerna kartläggs deltagarnas åsikter och resultaten överlämnas till riksdagsutskotten som behandlar medborgarinitiativen.

Medborgarparlamentets diskussioner följer principerna för deliberativ demokrati och utnyttjar metoden för deliberativ opinionsmätning (Deliberative Poll®). Deliberative Poll-modellen skapar en konstruktiv diskussionsmiljö där alla deltagare och åsikter respekteras och hörs. Professor James Fishkin från Stanford University i USA som har utvecklat metoden är på plats och kan intervjuas på engelska.

Mediernas representanter har möjlighet att följa med medborgarparlamentets arbete och intervjua deltagare på Sokos Hotel Tripla lördag 11.11.2023 kl. 10–12.15 och 14.15–17.10 (med temat narkotikapolitik) eller söndag 12.11.2023 kl. 9.30–15.30 (med temat bränslebeskattning). Riksdagens andra vice talman, Tarja Filatov, hälsar välkommen klockan 10 på lördag.

Ackrediteringar till medborgarparlamentet på den här länken: https://aboakademisamforsk.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4I9Ngn1aOxfuVp4
Under tiderna som anges ovan kommer det att hållas en diskussion i smågrupper, en paus för eventuella intervjuer och en diskussion med experterna.

Mera information:
Kimmo Grönlund, professor i statskunskap, Åbo Akademi
Tel: 050 409 6409,
e-post: kimmo.gronlund@abo.fi