Skriv här det du söker efter!

Lena Marander-Eklund

Lena Marander-Eklund

Lena Marander-Eklund

Professor 

i nordisk folkloristik

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

lena.marander-eklund@abo.fi

Tfn +358 505947282

Forskningsprofil