Skriv här det du söker efter!

Laboratory of Lipid and Membrane Biochemistry

Laboratory of Lipid and Membrane Biochemistry

Laboratoriet för lipid- och membranbiokemi intresserar sig för samspelet mellan lipider och membraner, hur lipidstruktur och växelverkan påverkar den laterala och transversala heterogeniteten av membraner.

Mera information hittar du på vår engelska sida som nås enklast genom att byta språk på denna sida.

 

 

Uppdaterad 5.4.2019