Skriv här det du söker efter!

Sanna Lillbroända-Annala

Sanna Lillbroända-Annala

Sanna Lillbroända-Annala

Projektforskare 

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

sanna.lillbroanda-annala@abo.fi

Tfn +358 469215865

Forskningsprofil