Skriv här det du söker efter!

Konstvetenskap – aktuellt

Konstvetenskap – aktuellt

Åbo museicentral och Åbo Akademi samarbetar för synergieffekter

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi har ingått ett samarbetsavtal med Åbo museicentral. Avtalet är i kraft till den 31 december 2023.

Syftet med avtalet är att stärka samarbetet och nätverksbildningen mellan de två parterna. Inom forskningen ska detta konkret synas i form av till exempel gemensamma evenemang, utställningar och forskningsprojekt. Inom undervisningen ger det bland annat studerande en möjlighet att bekanta sig med yrkeslivet – till exempel i form av en temadag om arbete inom museibranschen som ordnas den 8 oktober.

Läs mera här!
 

 

Uppdaterad 1.10.2019