Konstvetenskap – aktuellt

Konstvetenskap – aktuellt

FM Eva Johanssons doktorsavhandling i konstvetenskap framlades till offentlig granskning fredag 7.9.2018 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Drömmen som gick i kras. Alvar Aaltos centrumplan för Helsingfors 1959–1972. Bakgrund, utformning och bemötande i en samtida kontext.

Studien om Alvar Aaltos centrumplan för Helsingfors har med fallstudien som metod ökat förståelsen av varför planen inte genomfördes. Den motarbetades av flera orsaker – metroprojektet och förändrade planeringsideal kan räknas till de viktigaste.

Centrumplanen var ett uttryck för Aaltos mål att samla det sociala livet i stadens centrum, när de små lägenheterna uteslöt sammankomster i hemmen. Den estetiskt utformade Frihetsgatan, det solfjäderformade Terrasstorget och längan av offentliga byggnader vid Tölöviken skulle som helhet manifestera Finlands bevarade frihet och förstärka folkets identitet. Centrumplanen var även ett exempel på hur stadskärnan i en huvudstad kunde förankras i en lokal miljö även om utgångspunkten fanns i funktionalismens stadsplaneideologi.

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/161211?locale=lsv

Eva Johansson

Uppdaterad 11.9.2018