Skriv här det du söker efter!

Konstvetenskap – aktuellt

Konstvetenskap – aktuellt

Nytt  nummer av Iconographisk Post

Den till ämnet konstvetenskap knutna tidskriften Iconographisk Posts senaste nummer har nu publicerats! Bland artiklarna finns bl.a. professor emeritus Lars Berggrens kommentar till vandaliseringen av statyn föreställande Zlatan Ibrahimovic, och en recension av Sofia Lahtis doktorsavhandling Silver Arms and Silk Heads. Medieval Reliquaries in the Nordic Countries.

Åbo museicentral och Åbo Akademi samarbetar för synergieffekter

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi har ingått ett samarbetsavtal med Åbo museicentral. Avtalet är i kraft till den 31 december 2023.

Syftet med avtalet är att stärka samarbetet och nätverksbildningen mellan de två parterna. Inom forskningen ska detta konkret synas i form av till exempel gemensamma evenemang, utställningar och forskningsprojekt. Inom undervisningen ger det bland annat studerande en möjlighet att bekanta sig med yrkeslivet – till exempel i form av en temadag om arbete inom museibranschen som ordnas den 8 oktober.

Läs mera här!

Uppdaterad 8.1.2020