Skriv här det du söker efter!

Konstvetenskap – aktuellt

Konstvetenskap – aktuellt

Alumnidag 2 november

Konstvetenskap ordnar en alumnidag där 12 alumner berättar om hur deras olika val av ämnen har bidragit till vad det jobbar med idag. Välkommen med och lyssna!

Tid: Fredag 2.11.2018 kl. 9:30-15:00
Plats: Aud. Helikon & Camera Obscura
Anmälning: https://survey.abo.fi/lomakkeet/10570/lomake.html

 

PROGRAM

9:30      Kaffe
10:00    Välkomstord
10:05    Eveliina Tuulonen, Makasiini Contemporary
10:20    Christian Hoffmann, Åbo konstmuseum
10:40    Kaarin Kurri, Åbo stad
11:00    Jaana Simula, Björneborgs stad
11:20    Leena Björkqvist, Metropolia Ammattikorkeakoulu
11:40    Jenny Paajes, Luckan Kyrkslätt

12:00    Lunchpaus

13:05    Katarina Siltavuori, Galerie Forsblom
13:20    Minna Lehtomäki, JAMTLI (Sverige)
13:40    Julia Nyman, freelance

14:00    Kaffe – Camera Obscura

14:05    Leila Tuuli, Kungliga hovstaterna (Sverige)
14:20    Mia Åkerfelt, Åbo Akademi
14:40    Cecilia Gustafsson, Museicentralen

Vi bjuder på välkomst- och eftermiddagskaffe med tilltugg. För att vi ska kunna uppskatta mängden kaffe är anmälning obligatoriskt.


Disputation 16 november

FM Minna Hamrin disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i konstvetenskap har titeln Picturing Carnal Temptation and Sin in Italian Post-Tridentine Imagery.

Opponent är professor Genevieve Warwick, University of Edinburgh, Storbritannien och kustos är forskningsledare Marie-Sofie Lundström, Åbo Akademi.

Disputationen hålls fredag 16.11.2018 kl. 13.15 i aud. Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo.

 


FM Eva Johanssons doktorsavhandling i konstvetenskap framlades till offentlig granskning fredag 7.9.2018 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Drömmen som gick i kras. Alvar Aaltos centrumplan för Helsingfors 1959–1972. Bakgrund, utformning och bemötande i en samtida kontext.

Studien om Alvar Aaltos centrumplan för Helsingfors har med fallstudien som metod ökat förståelsen av varför planen inte genomfördes. Den motarbetades av flera orsaker – metroprojektet och förändrade planeringsideal kan räknas till de viktigaste.

Centrumplanen var ett uttryck för Aaltos mål att samla det sociala livet i stadens centrum, när de små lägenheterna uteslöt sammankomster i hemmen. Den estetiskt utformade Frihetsgatan, det solfjäderformade Terrasstorget och längan av offentliga byggnader vid Tölöviken skulle som helhet manifestera Finlands bevarade frihet och förstärka folkets identitet. Centrumplanen var även ett exempel på hur stadskärnan i en huvudstad kunde förankras i en lokal miljö även om utgångspunkten fanns i funktionalismens stadsplaneideologi.

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/161211?locale=lsv

Eva Johansson

Uppdaterad 22.10.2018