Skriv här det du söker efter!

Jobbsökning och ansökningshandlingar

Jobbsökning och ansökningshandlingar

Effektiv jobbsökning förutsätter att du vet vem du är, vad du vill och vad du kan. Fokusera på rätt saker och på att kunna presentera dig på ett kortfattat men proffsigt sätt för potentiella arbetsgivare. Det kan vara svårt att veta vilka typer av uppgifter du kan jobba med, speciellt om din utbildning är en generalistutbildning (leder inte till specifikt yrke) eller ifall du inte vill jobba med det din utbildning i huvudsak leder till. Nedan har vi skrivit tips på hur du förbereder dig till jobbsökningen.

Checklista för jobbsökningen

 • Innan du söker jobb: fundera på vad du verkligen vill jobba med, vad du vill och vad dina styrkor och svagheter är
 • Satsa på ditt CV och ansökningsbrev
 • Skicka in hellre några få riktade ansökningar än försök söka allt som eventuellt kunde passa dig
 • Övertyga arbetsgivaren att du är motiverad och intresserad av positionen 
 • Inse att jobbsökning tar tid: prosessen inkluderar bl.a. att identifiera lämpliga arbetsplatser, göra ansökningshandlingar och vänta på svar från arbetsgivaren 
 • Kom ihåg att de första jobben sällan är drömjobb, men att de ofta öppnar dörrar till nya intressanta möjligheter

 

Boka tid till oss på Arbetsforum om du vill få feedback och tips på CV:t, ansökningsbrevet och LinkedIn-profilen eller om du behöver hjälp med dina karriärfunderingar! 

Länk till webbinarium: CV meritförteckning, (Jan Kraufvelin, 18.12.2023, 30 min)

Vi rekommenderar att du startar sökandet av jobb eller praktikplats på Arbetsforums JobTeaser-plattform, där det publiceras platser ämnat särskilt för sökande med universitetsbakgrund (länk i den högra spalten). Registrera dig och logga in via HAKA med ditt ÅA-användarnamn och lösenord. 

Du kan också använda dig av andra databaser för arbetsplatser (t.ex. Duunitori, Monster, Oikotie, Valtiolle.fi (jobb inom staten), Kuntarekry (jobb inom kommunala sektorn), TE-tjänsterna/työmarkkinatori. Håll också utkik efter jobbmöjligheter och intressanta arbetsgivare via social media och organisationers egna webbsidor. Rekryteringsföretagens och arbetsgivarnas CV-banker kan du bra också använda dig av. Fundera också på vad för egna kontakter du redan har (t.ex. tidigare arbetsgivare du kanske sommarjobbat eller praktiserat hos). 

Är du intresserad av EU-karriär, så rekommenderar vi att du bekantar dig med EPSO (Europen Personnell Selection Office) och sidan EU-careers. Här finns lediga jobb och praktikplatser, och också information om ansökningsförfarande.  Se också presentationen från Nycklarna till EU:
> Nyfiken på EU-karriär  från den 9.4 2024 (pdf)

 

Ett CV sammanfattar dig, ditt kunnande och de färdigheter du har. CV:t är ofta det första intrycket du gör hos arbetsgivaren och dess uppgift är att väcka rekryterarens intresse och förtroende för dig. Satsa på informativt, visuellt tydligt och välstrukturerat CV.

CV:t ska vara lättläst och tydligt. Ur rekryterarens synvinkel är det viktigt att nödvändig information finns i CV:t med en snabb överblick.

 • Datum
 • Personuppgifter: namn och kontaktuppgifter. Om du vill kan du även lägga till en länk till din LinkedIn-profil eller portfolio.
 • Utbildningsinformation: avslutade examina (börja med studentexamen). Vid ofullständig examen, ange startdatum och beräknad tidpunkt för examen (om du relativt snart blir utexaminerad). Du kan anmäla enskilda kurser som inte hör till någon examen under rubriken ”övrig utbildning” eller ”kurser”. Använd omvänd kronologisk ordning, dvs nyaste utbildningen först.
  • Skriv din nyaste utbildning (också pågående) högst upp. Högskola och tidpunkt (tidpunkt för examen om du relativt snart blir utexaminerad). Huvudämne, biämnen. Rubrik på slutarbete ifall relevant för jobbet du söker.
 • Arbetserfarenhet, börja med den senaste (omvänd kronologisk ordning): titel, arbetsgivare och de viktigaste uppgifterna och datum i formatet mm/åååå – mm/åååå. Berätta om relevant erfarenhet dvs. beskriv inte enbart dina arbetsuppgifter.
 • Språkkunskaper (utvärdera din egen nivå). Nivån kan beskrivas t.ex. med skalan utmärkt, bra, nöjaktig, grunder.
 • IT-kunskaper: Microsoft Office-mjukvara och andra IT-kunskaper: t.ex. bildbehandling, programmering, statistikprogram, annan industrirelaterad programvara (du kan också bedöma din nivå).
 • Förtroendeuppdrag eller andra relevanta erfarenheter. Föreningsverksamhet, t.ex. styrelsemedlem i ämnesförening etc.
 • Möjliga fritidssysselsättningar/hobbyer. Dessa för fram din aktivitet, kreativitet och vad du är intresserad av.
 • Eventuellt referenspersoner med kontaktinformation. Namn med kontaktuppgifter. Kom ihåg att kolla med referenspersonerna på förhand!

 

Ett CV behöver inte vara en dokumentliknande lista över din arbetshistoria, men du kan också bygga en mer visuell helhet av den. Ett visuellt CV kan vara särskilt användbart i positioner som kräver grafiska färdigheter. Du kan tänka dig ett CV som ett exempel på dina färdigheter.

Samma regler gäller för ett visuellt CV som för ett vanligt. Tydlighet, lättläst och synlighet är viktigt. Du ska inte bli för ivrig när du använder olika färger och element, så att helheten förblir tilltalande för ögat. Det är fortfarande viktigt att CVt är tydligt.

Exempel på verktyg för att göra ett visuellt CV:

 • Word (det finns färdiga mallar för Word på internet, men du kan även göra en mall själv)
 • Powerpoint (ställ in bildstorleken till A4 och använd färdiga element för layouten)
 • com: sök efter ”resume” för att hitta massor av gratis mallar
 • smartCV: i gratisversionen kan du spara en version av CV:t.
 • Adobe Indesign (avgiftsbelagd)
 • Adobe Illustrator (avgiftsbelagd)

När du använder färdiga CV modeller, överväg lämpligheten av din egen erfarenhet för att modifiera dem.

Syftet med arbetsansökan är att övertyga arbetsgivaren om att du ska kallas till intervju. Ansökan handlar om att sälja sin kunskap och berätta om sin motivation. En bra ansökan är max. en A4-sida.

Ansökningsbrevet ska svara på arbetsplatsannonsen (ifall sådan finns). CV och ansökningsbrev ska komplettera, inte upprepa, varandra. Ansökningsbrevet ska beskriva varför du är intresserad av arbetsuppgifterna och hur din kunskap, dina egenskaper och din personlighet kan tillämpas i arbetet. Visa med exempel varför du är duktig på något.

FÖR IHOP DITT KUNNANDE MED KRAVEN

Varför söker du platsen? Varför borde just du kallas till intervju? De här är frågorna arbetsgivaren ställer sig. Läs arbetsannonsen noga och ta reda på vad arbetsgivaren söker efter. Ta reda på organisationens verksamhet och målsättningar. Spegla ditt kunnande till organisationens behov. Ju bättre du skräddarsyr ansökan till den specifika platsen, desto mera övertygande blir den. Sträva till att väcka intresset genom att berätta hurdan kunskap du kan medföra till organisationen ifall du skriver en öppen ansökan då kraven inte är så tydliga.

BERÄTTA OM DIN MOTIVATION

Varje arbetsgivare vill hitta en motiverad anställd. Brist på arbetserfarenhet kan ersättas med motivation och vilja att lära sig. Berätta vad du speciellt är intresserad av och hurdana målsättningar du har.

UNDVIK KLICHÉER OCH SAMMANFATTA

Bestäm vad du vill säga. Du behöver inte babbla i ansökan. En kort ansökan kan också fungera. Undvik självklarheter och klumpigt språk. Skriv en text som är tydlig, informativ och lättläst.

KORREKTURLÄS

Skrivfel övertygar inte. Ansökan bör vara saklig och prydlig. CV och ansökan är ett par: använd därför samma fonter. Omvandla dina ansökningshandlingar till PDF-format ifall du skickar dem elektroniskt.

ANSÖKNINGSFORMULÄR PÅ NÄTET

Besvara så många fält som möjligt eftersom tomma fält hamnar utanför arbetsgivarens sökningar. I många fall läses ansökningarna först av dataprogram.  Använda ett kompakt språk med relevanta nyckelord. Som bilaga är det ofta möjligt att lägga till CV och/eller ansökan, men all information bör också finnas i textfälten eftersom bilagorna inte alltid läses.

Uppdaterad 11.6.2024