Skriv här det du söker efter!

Nanuli Silagadze

Nanuli Silagadze

Nanuli Silagadze

Projektforskare 

Samhällsvetenskaper

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

nanuli.silagadze@abo.fi

Tfn +358 504139369

Forskningsprofil