Framtida förädling av skogens biomassa

Åbo Akademis spetsforskning inom projektet om framtida förädling av skogens biomassa handlar om att utveckla nya, hållbara produktionsteknologier för plattformkemikalier, fin- och specialkemikalier och för hälsobefrämjande kemikalier och material. Som råvara används de finländska skogarnas biomassa.

Forskningen genomförs vid Processkemiska centret vid Åbo Akademi (PCC), ett tvärvetenskapligt konsortium som kombinerar kärnkunskapen i träkemi, organisk-, oorganisk- och analytisk kemi samt katalys och kemisk reaktionsteknik. Hemicellulosa- och ligninmolekyler används som råvara för preparering av nya, biologiskt nedbrytbara komponenter, till exempel för framtidens bionedbrytbara kemikalier och farmaceutiska produkter

Projeket Future Refining of Forest Biomass leds av professorn i kemisk reaktionsteknik Tapio Salmi.

Uppdaterad 9.2.2018